Fantastisch nieuws! 2 Het Groene Woud-projecten ontvangen bijdrage van Landschappen van Allure

Publicatiedatum: 24 juni 2013

Maandag 24 juni maakte gedeputeerde Johan van Hout bekend welke projecten een bijdrage ontvangen vanuit de eerste tender van ruim 26 miljoen euro van Landschappen van Allure.

Besloten is om te investeren in 4 projecten, waaronder 2 projecten in Het Groene Woud:
- het Kloppend Hart en
- de Groene Corridor.

De andere projecten zijn Landerij Van Tosse uit De Maashorst en De Zoom uit de Brabantse Wal. Het Groene Woud zal proberen om de nu afgevallen projecten via de tweede tender gehonoreerd te krijgen.

Erg blij! 

Voorzitter van de Streekraad Het Groene Woud, Yvo Kortmann: “We zijn erg blij met dit resultaat. Van de vier gehonoreerde projecten komen er twee uit Het Groene Woud: het Kloppend Hart en de Groene Corridor. Maar natuurlijk heeft de keuze ook nog een andere kant: drie projecten zijn buiten de boot gevallen: De Nieuwe Heerlijkheid bij Tilburg, Harba Lorifa bij Den Bosch en het Biomassaplein.” Het Biomassaplein is als vijfde in de ranking geëindigd en maakt kans alsnog gehonoreerd te worden als er financiële ruimte binnen de eerste tender ontstaat.

Groene Corridor

In het project de Groene Corridor trekken uiteenlopende partijen gezamenlijk op: de gemeenten Eindhoven en Oirschot, Defensie, het IVN en Brabants Landschap. De corridor is een imposante laan van 13 km die straks een verbinding van allure moet vormen tussen stad en land, tussen Eindhoven en Oirschot. Het geld zal onder meer worden besteed aan de bouw van een voetgangers- en fietsbrug over het Wilhelminakanaal ter hoogte van Oirschot, wat de realisatie van de héle corridor weer een stuk dichterbij brengt. Ger van den Oetelaar, dagelijks bestuurslid Streekraad Het Groene Woud: “Juist de aanleg van deze brug is van wezenlijk belang. Hiermee ontstaat een directe verbinding tussen de stad Eindhoven en Het Groene Woud.” In de Groene Corridor zal de fietser centraal staan. De op termijn autoluwe verbinding wordt een aantrekkelijke route voor recreanten waar straks van alles te beleven valt.

Kloppend hart

“Het project Kloppend Hart zorgt ervoor dat het gebroken hart centraal in Het Groene Woud weer hersteld wordt”, aldus Ger van den Oetelaar. “Belangrijk onderdelen uit het project zijn de terugkeer van het edelhert, de realisatie van een ecoduct over de spoorlijn en een bezoekerscentrum bij De Vleut. Daarnaast omvat het Kloppend Hart vele, wat kleinere projecten van diverse organisaties zoals de Kunststichting uit Sint-Oedenrode, SPPiLL uit Liempde en de Stichting Brabantse Boerderij.
Het edelhert woirdt geherintroduceerd binnen een raster dat passeerbaar is voor alle andere dieren. Het edelhert is een belangrijke stap in de realisatie van de ecologische én economische doelstellingen van Het Groene Woud. De terugkomst van het edelhert wordt gedragen door alle partijen uit de streek. Met ZLTO is zowel op het niveau van het hoofdbestuur als met de locale afdelingen overeenstemming bereikt hierover.”

Tweede tender

In januari 2014 gaat de tweede tender van Landschappen van Allure open. Yvo Kortmann: “We zullen zeker gaan proberen de projecten die nu zijn afgevallen via de tweede tender gehonoreerd te krijgen. Hiervoor zullen we de opmerkingen die gemaakt zijn door de beoordelingscommissie ter harte nemen en de projecten nog verder verbeteren. Hopelijk slagen we erin om deze projecten dan wel hoog genoeg te laten scoren.”

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud