Groene Handdruk van Het Groene Woud voor Yvo Kortmann

Publicatiedatum: 14 juni 2021

Op donderdag 10 juni jongstleden ontving Yvo Kortmann de Groene Handdruk van Het Groene Woud. Deze werd hem overhandigd door bestuurslid Jeroen Naaijkens aan het einde van de laatste bestuursvergadering van Yvo Kortmann als voorzitter van Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Jeroen Naaijkens vertelde een zichtbaar verraste Yvo Kortmann dat er vanuit Het Groene Woud grote waardering is voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. Yvo heeft deze rol altijd op zijn geheel eigen manier ingevuld, met veel aandacht voor bestuurlijke eenheid en constructieve samenwerking, en steeds gericht op het bereiken van concrete resultaten. Ook het uiteindelijke doel hield hij altijd voor ogen: een mooier Brabants landschap achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Mede door de inzet van Yvo Kortmann zijn veel zaken tot stand zijn gekomen die anders niet zouden zijn gebeurd. De Groene Handdruk is dan ook welverdiend en van harte gegund. Yvo denkt nog na over het maatschappelijk initiatief dat het bedrag van 350 euro, verbonden aan de Groene Handdruk, mag ontvangen. Voorafgaande aan de uitreiking werd Yvo’s echtgenote Carla Kortmann thuis verrast met een bos bloemen uit Het Groene Woud.

Yvo Kortmann blijft voorzitter van de Stichting Van Gogh Nationaal Park i.o., waar Het Groene Woud geografisch onderdeel van is en sinds 1 januari mee samenwerkt.

Over de Groene Handdruk

Een Groene Handdruk is een welgemeend compliment aan inwoners of organisaties die iets doen voor natuur en landschap in hun eigen leefomgeving. De Groene Handdruk kan worden uitgereikt door organisaties die partner zijn van Het Groene Woud. Een Groene Handdruk bestaat uit een trofee (beschikbaar gesteld door Het Groene Woud) en een geldbedrag van 350 euro van de partner. Wilt u als partner van Het Groene Woud een Groene Handdruk uitreiken? Neem dan contact op met Johan van Cuyck van Het Groene Woud via jvcuyck@hetgroenewoud.com

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud