Helpdesk Bijenlandschap

Publicatiedatum: 26 juli 2022

Inmiddels is het algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De onlangs verschenen uitgave 'Helpdesk Bijenlandschap' geeft adviezen op maat voor het inrichten en beheer van groen in verschillende typen terreinen, om wilde bijen en andere bestuivers te helpen. Het bevat daarnaast o.a. een lijst met bij-vriendelijke tuinplanten.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud