Herstel van hoogstamfruitbomen in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 17 januari 2012

Begin 2012 start het project De Smaak van hoogstamfruitbomen in Het Groene Woud. Met dit project willen Stichting Streekfestival Het Groene Woud, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Milieufederatie samen met het Streekhuis Het Groene Woud,  Natuurwerkgroep Liempde, Brabants Landschap, Stichting de Brabantse Boerderij en de gemeenten Boxtel, Schijndel en Oirschot, particuliere grondeigenaren aanzetten tot het planten van hoogstamfruitbomen. Het is de bedoeling om de komende 2 jaar 1000 hoogstamfruit-bomen aan te planten. Hierdoor verfraait het landschap en neemt de biodiversiteit toe.

Hoogstamfruitbomen passen in het oude cultuurlandschap van Het Groene Woud. Van oudsher zijn hoogstamfruitbomen geplant bij langgevelboerderijen om in het nodige eigen fruit, appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. In de afgelopen decennia verdwenen hoogstamfruitbomen geleidelijk uit het landschap en uit het zicht van de bewoners van Het Groene Woud. Sinds enkele jaren is hierin een zekere kentering gekomen. De waarde vanuit biodiversiteit en natuur, vanuit cultuurhistorie, landschap en recreatie vindt steeds meer (h)erkenning. Vaak staan er nog oude hoogstamfruitbomen vlakbij een boerderij of langs de moestuin of op een ‘verloren’ stukje grond, die kunnen worden hersteld en nieuwe bomen kunnen worden aangeplant.

Aantrekkelijk landschap
Hoogstamboomgaarden vertellen hun verhaal over het verleden van ons landschap. Dit verhaal en de kennis over de aanleg en het beheer van streekeigen fruitrassen willen de samenwerkende partners en gemeenten opnieuw laten herleven. Na een eerste oproep hebben al meer dan 25 particuliere grondeigenaren aangegeven hoogstamfruitbomen te willen planten. De verwachting is dat dit aantal snel toeneemt zodra men begin 2012 start met de uitvoering van het project.
In 2012 starten cursussen over het snoeien van hoogstamfruitbomen en tevens over aanplant, beheer en onderhoud van nieuwe en bestaande fruitboomgaarden.

Bijdrage Streekfonds, Provincie Noord-Brabant, gemeenten en bedrijfsleven
De financiering van het project is eind 2011 rondgekomen met een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. De Stichting Streekrekening Het Groene Woud stelt uit het Streekfonds Het Groene Woud een bijdrage van maximaal € 7.000 beschikbaar voor het realiseren van de aanplant en het beheer van 1000 streekeigen hoogstamfruitbomen. De Provincie Noord-Brabant i.s.m. het Streekhuis stelt ruim € 39.000 beschikbaar. Drie gemeenten, Boxtel, Schijndel en Oirschot dragen een substantieel bedrag van ruim € 21.000 bij. Bedrijfsleven, andere streekorganisaties en particuliere eigenaren zorgen voor eigen bijdragen waardoor het project volledig is gefinancierd.
De Brabantse Milieufederatie heeft de projectontwikkeling voor haar rekening genomen en heeft hiermee een initiërende aanzet gegeven voor het mogelijk maken van dit streekproject.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud