Het Groene Woud tekent overeenkomst met Wales

Publicatiedatum: 03 februari 2012

Rural Alliances: Europees voor bruisend buitengebied

Op 1 februari kwamen de internationale projectleiders van het Europese project Rural Alliances naar Het Groene Woud om een overeenkomst te tekenen over de leefbaarheid in het buitengebied. Het doel van Rural Alliances is een actieve gemeenschap te creëren die zich sterk maakt voor de leefbaarheid in Het Groene Woud.

De leefbaarheid in de dorpen en buitengebieden staat onder grote druk. Door verstedelijking, voortdurende schaalvergroting van diensten en voorzieningen, veranderingen in de landbouw en de samenstelling van de bevolking. Veel inwoners van het buitengebied maken zich dan ook zorgen. Blijven de basisschool en de buurtsuper? Krijgen we voldoende zorg om in het dorp te blijven wonen? Zijn onze woningen over vijf jaar nog iets waard?

Kracht en kennis bundelen
Lokale en provinciale overheden en maatschappelijke organisaties proberen het tij te keren, maar krijgen weinig grip op de situatie. Het project Rural Alliances gaat daarom op Europees niveau de problemen in het buitengebied te lijf. De partners: Ierland, Engeland, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. In Nederland gaat het dan om Lochem, Kempenland en Het Groene Woud. Het project duurt vier jaar en loopt tot augustus 2015.

Burgerparticipatie+
De Europese partners ontwikkelen een methode om de organisatiekracht en de kwaliteiten van hun buitengebied beter te benutten. Dat doen zij door niet alleen de overheid, maar juist ook burgers, gemeenschappen en lokale ondernemers te mobiliseren. En dat gaat veel verder dan burgerparticipatie; bewoners worden de komende tijd uitgenodigd om actief mee te denken en zelf oplossingen aan te dragen.
Ook om Het Groene Woud een bruisend buitengebied te laten blijven, probeert Rural Alliances nieuwe, frisse oplossingen te bedenken... Met succesverhalen uit de buitengebieden van de internationale partners, excursies naar deze gebieden of het inroepen van hulp van bijvoorbeeld de Universiteit van Tilburg.

Het Groene Wat?
Nationaal landschap Het Groene Woud is het ‘groene hart’ van het stedennetwerk Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Met in totaal 35.000 hectare bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Met een landschap getekend door de natuur, dooraderd met fiets-, wandel en ruiterpaden en –routes en met streekproducten verbouwd met de liefde van onze boeren. Een landschap waarin wonen, werken, recreëren, natuur, cultuur en landbouw hand in hand gaan.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud