Kunst en het Circulaire Landschap in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 22 maart 2018

Podium Circulair organiseert op woensdag 28 maart aanstaande in De Kleine Aarde Boxtel een bijeenkomst over het Circulaire Landschap in het licht van de Landschapstriënnale 2020, waarvoor Nationaal Landschap Het Groene Woud gastregio is. Spreker is onder meer Marco Vermeulen, ontwerper voor stedenbouw en landschap. Meld je aan voor een inspirerende bijeenkomst!

Van het landschap verwacht de stedelijke samenleving de rust en de gezondheid van natuur. Tegelijkertijd verschijnen er windmolens en zonneweides in het landschap, intensiveert de landbouw maar moeten de ecologische functies van bodem en water drastisch hersteld worden. Blijken dit conflicterende ontwikkelingen, of kan het landschap daarvoor een integratiekader bieden waardoor nieuwe kwaliteit ontstaat? Deze vraag vormt de aanleiding om de Landschapstriënnale in 2020 in Het Groene Woud te organiseren.

Landschapstriënnale

Marco Vermeulen is ontwerper voor stedenbouw en landschap en verantwoordelijk voor de eerste schetsen van de programmering van de Landschapstriënnale. Hij zal inzoomen op het programma van de triënnale en de betekenis die cultuur heeft in dit internationale evenement. De creativiteit van de kunstenaar helpt om een nieuw perspectief te definiëren, weet Joris van Midde, artistiek leider van De Kwekerij Theaterproducties. Hij laat zien op welke wijze het landschap inspiratie biedt en een rol krijgt bij zijn theater- en dansproducties van de afgelopen vijf jaar.
 
Na deze presentaties wordt er onder leiding van Jan Hendrik Ockels gediscussieerd over de rol van kunst in het landschap en hoe deze rol zichtbaar wordt in (aanloop naar) de Landschapstriënnale 2020.

Programma

18.30uur: Inloop, koffie 
19.00 uur: Opening
19.10 uur: Merlijn Huntjens, gedicht
19.15 uur: Marco Vermeulen over de vijfde Landschapstriënnale
19.45 uur: Joris van Midde over theater in het landschap
20.15 uur: Discussie o.l.v. Jan Hendrik Ockels
20.45 uur: Gerard Rooijakkers kijkt terug
21.00 uur: Merlijn Huntjens, gedicht
21.05 uur: Nazit

Aanmelden

Deze avond van Podium Circulair Presenteert vindt plaats in het restaurant van De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar frida@podiumcirculair.nl

De bijdrage voor het bijwonen van Podium Circulair Presenteert bedraagt € 25,00 (inclusief btw). Studenten betalen € 5,00. 

Het Groene Woud als Podium 2020

In de periode 2017 – 2020 zullen drie acties in Nationaal Landschap Het Groene Woud in samenhang plaatsvinden. Allereerst wordt er een Landschapsverbindingsplan opgesteld. Daarnaast wordt samen met de landelijke Stichting Landschapstriënnale de editie van 2020 in Het Groene Woud georganiseerd. Tot slot wordt door het netwerk van Circo Circulair het Podium Circulair in Het Groene Woud uitgevoerd. Dit is een manifestatie waarin kunst en cultuur (met name de podiumkunsten) verbonden worden met het streven naar een circulaire economie. Deze drie activiteiten worden binnen de eigen projectgrenzen gerealiseerd en leveren onderling diensten, ideeën en materiaal uit. Meer over de visie en ambitie is in deze notitie te lezen.

Foto: De Kwekerij Theaterproducties

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud