Landschapstriënnale 2021 van start in Van Gogh NP Thema: High Green, Innovating the Landscape

Publicatiedatum: 22 maart 2021

Van 1 t/m 30 april vindt de vijfde Landschaptriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. in Noord-Brabant. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in de regio uitgelicht. Deze opgaven zijn door lokale partijen, in samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien Landschapslaboratoria.
 
De Landschapstriënnale 2021 gaat op zoek naar antwoorden. Van 1 t/m 30 april 2021 verandert het landschap van het Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant in een groot laboratorium waarin oplossingen verkend worden, opgaven gecombineerd en duurzame landschappen ontworpen. Deze vijfde Landschapstriënnale is als vrije ruimte dé plek om met elkaar te kijken hoe we met de aanstaande transities en hun landschappelijke gevolgen om moeten gaan.

“Actuele opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, nieuwe vormen van landbouw en de toename van het toerisme zullen onze natuur- en cultuurlandschappen rigoureus veranderen. Maar over hoe we die veranderingen in goede banen leiden, over hoe we ondanks de impact van die vraagstukken tot aangename en leefbare landschappen kunnen komen, bestaat nog geen consensus.” aldus Marco Vermeulen, curator van de Landschapstriënnale 2021.

Programma

Op 1 april openen we de Landschaptriënnale op het terrein van toekomstig Brabants Buiten museum Out Herlaer. Daarna rijden we met de voor Brabant zo kenmerkende platte kar door het Van Gogh Nationaal Park om de oogst van de Landschapslaboratoria op te halen. Gedurende de hele maand vinden op deze platte kar gesprekken plaats over de verschillende landschappelijke opgaven voor Nederland. Op 30 april finishen we met de platte kar bij het Heerkenshuis in Udenhout. We sluiten af met een discussie over de opgehaalde resultaten, op welke manier deze  ingezet worden voor de ontwikkeling van het landschap in het Van Gogh Nationaal Park en Nederland in het geheel.

Het meest up-to-date programmaoverzicht, met alle, in verband met de huidige COVID-richtlijnen, voornamelijk online onderdelen kunt u vinden op de site van de Landschapstriënnale. Door verschillende Landschapslaboratoria zijn er ook activiteiten in het landschap ontwikkeld, zoals wandelingen, audiotours en kunstroutes, die individueel te ondernemen zijn en ook na april beschikbaar blijven.

Via deze link kunt u zich opgeven om online aanwezig te zijn bij de opening van de Landschapstriënnale.

Van Gogh Nationaal Park i.o.

De vijfde editie van de Landschapstriënnale vindt plaats in april 2021 in Van Gogh Nationaal Park. In dit gebied in Noord-Brabant werken meer dan 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh bouwen we samen het landschap van de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.vangoghnationaalpark.nl.


 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud