LEADER-subsidieregeling voor projecten in Het Groene Woud opent tweede helft april

Publicatiedatum: 25 maart 2024

Het goede nieuws werd door ons in december 2023 al kenbaar gemaakt: de Europese LEADER-subsidie ie toegekend aan Het Groene Woud. Ons gebied is tot en met 2027 door provincie Noord-Brabant aangewezen als LEADER-gebied. Dit betekent dat er de komende jaren een flink subsidiebedrag beschikbaar komt voor projecten die bijdragen aan de versterking van natuur, landschap, erfgoed en klimaatbestendigheid in Het Groene Woud.

In totaal gaat het om bijna 2,5 miljoen euro. Dit geld is afkomstig van de Europese Unie (tachtig procent), provincie Noord-Brabant (tien procent) en de deelnemende gemeenten en waterschappen (tien procent). Initiatiefnemers van een project kunnen een aanvraag voor een bijdrage indienen via Het Groene Woud. Naar verwachting wordt de LEADER-subsidieregeling in de tweede helft van april door de provincie opengesteld.

Een gedegen projectplan

Een aanvraag bestaat uit een projectplan en een sluitende begroting met toelichting. De aanvragen worden beoordeeld door de Lokale Advies Groep (LAG). Dat doet deze groep op basis van criteria die zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Die criteria zijn deels inhoudelijk, passend bij de eerder genoemde thema’s. Daarnaast wordt gekeken of de duurzame instandhouding van het projectresultaat is geborgd, zowel financieel als qua beheer en onderhoud. Ook is het belangrijk dat het project ‘bottom-up’ wordt uitgevoerd, dus met mensen uit de lokale gemeenschap.

Bij een positief advies van de LAG wordt door de provincie een subsidie toegekend van vijftig procent tot maximaal tachtig project van de totale projectbegroting. De overige financiering moet door de initiatiefnemer bijeen worden gebracht. De projecten moeten in principe binnen twee jaar kunnen worden uitgevoerd. Uiterlijk in 2028 moeten alle projecten zijn afgerond.

Ondersteuning

Vanuit Het Groene Woud en door leden van de LAG wordt ondersteuning geboden bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om een project te ‘pitchen’ in de LAG en op basis daarvan gerichte adviezen te krijgen voor het vervolg. De LAG kan ook cofinanciering voor het (laten) maken van een goed projectplan beschikbaar stellen. Uiteraard blijft de initiatiefnemer altijd zelf verantwoordelijk voor het project en voor de uitvoering daarvan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met Johan van Cuyck van Stichting Landschap Het Groene Woud via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com.

De samenstelling van de LAG, de LOS en een kaart met de begrenzing van het LEADER-gebied zijn te vinden op de website van Het Groene Woud via deze link

Voor de volledigheid: de partners van de LEADER-subsidieregeling van Het Groene Woud zijn de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught evenals waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud