Lezing door prof. Arnoud-Jan Bijsterveld over de verbinding tussen archeologie en historische bronnen uit de Middeleeuwen

Publicatiedatum: 02 april 2015

Op woensdag 22 april a.s. om 20.00 uur houdt prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld een lezing in Het Wapen van Liempde. De lezing gaat over de verhouding tussen archeologie en geschiedenis met als specifiek onderwerp de Middeleeuwen. Op welke manier kunnen materiële resten (archeologie en landschap) en informatie uit schriftelijke bronnen met elkaar verbonden worden om meer te weten te komen over de geschiedenis? Dat is de vraag die tijdens de lezing centraal staat. De lezing wordt georganiseerd in het kader van de Landschapscanon van Het Groene Woud. De canon, een regionaal verhaal over Nationaal Landschap Het Groene Woud, wordt in juni 2015 gepresenteerd. Het krijgt vorm in een boek en een website en belicht de historische en ruimtelijke aspecten van de eeuwenoude landschappen. Het is een project van Stichting Brabantse Bronnen, waarvan Arnoud-Jan Bijsterveld de voorzitter is.

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de periode tussen 500 en 1500. Maar wat weten we eigenlijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in ieder geval dan de prehistorie) en denken we om ons heen middeleeuwse sporen terug te zien in onze dorpen en in het landschap. Anderzijds vormen de Middeleeuwen een vreemde wereld. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vanuit de materiële resten van het (middeleeuwse) verleden een verband te leggen met datgene wat in de geschreven bronnen staat en omgekeerd. Niets lijkt dan nog zeker te zijn.

De opzet van de lezing

Onderzoek is belangrijk om meer te weten te komen over de historie van het landschap. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de landschapscanon. Het is daarbij lastig om de verbinding te leggen tussen historische bronnen en archeologische vondsten. Dat is dan ook het centrale onderwerp in de lezing van Arnoud-Jan Bijsterveld. Hij richt zich specifiek op de periode van de Middeleeuwen, die eveneens aan bod komt in de landschapscanon. In zijn lezing gaat hij allereerst in op de vraag hoe de huidige samenleving tegen de Middeleeuwen aankijkt. Vervolgens geeft hij vanuit de nieuwste inzichten een visie op de geschiedenis in Noord-Brabant en laat hij aan de hand van relevante voorbeelden zien hoe je historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verbinding kunt brengen. Geïnteresseerden die graag aanwezig willen zijn, kunnen zich voor 15 april aanmelden via marloes@vantlaarhof.nl. De lezing start om 20.00 uur bij Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde, en eindigt rond 22.00 uur. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend (consumpties voor eigen rekening). De entree is gratis. Het project Landschapscanon van Het Groene Woud wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud.

Over Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (1962) studeerde Middeleeuwse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University, waar hij ook universitair hoofddocent sociaal-culturele geschiedenis is bij het departement Sociologie. Behalve aan Tilburg University heeft hij als onderzoeker en docent gewerkt aan andere universiteiten (o.a. Venetië, Leuven en Princeton). Tevens maakt hij deel uit van verschillende tijdschrift- en jaarboekredacties en is hij als bestuurslid en adviseur betrokken bij diverse cultuurhistorische organisaties en instellingen. Zo is hij voorzitter van Stichting Brabantse Bronnen. Zijn achtergrond en kennis over middeleeuwse geschiedenis maken een bezoek aan deze lezing meer dan interessant.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud