Minister LNV steunt brede aanpak - Brabant gaat door met Van Gogh Nationaal Park ambitie

Publicatiedatum: 25 juni 2021

Het Brabantse Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling - waar Het Groene Woud deel van gaat uitmaken - krijgt als beoogd Nationaal Park nieuwe stijl ondersteuning van de rijksoverheid voor de realisatie van het uitgebrachte Masterplan voor dit gebied. Demissionair Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Schouten kan nu nog geen besluit nemen over de statusaanvraag Nationaal Park die in maart 2020 werd ingediend, omdat de huidige Natuurbeschermingswet en de Standaard voor de gebiedsaanduiding Nationale Parken nog niet zijn ingericht voor de ‘nieuwe stijl’ benadering waar het Brabantse initiatief op voorsorteert. Besluitvorming over de statusaanvraag wordt daarom uitgesteld tot na de evaluatie van het landelijke Programma Nationale Parken in 2022. In de tussentijd wordt verkend hoe het Rijk als partner de realisatie van onderdelen van het Masterplan kan steunen en werken partners verder onder de vlag Van Gogh Nationaal Park i.o..

In 2020 hebben ruim vijftig partners in Brabant een Masterplan aan de minister aangeboden. Daarin staat uitgewerkt hoe verschillende overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs in dit gebied samen de ruimtelijke opgaven willen aanpakken: het versterken van natuur, landschap en erfgoed; toekomst voor ondernemers en boeren in het landelijk gebied; meer groen tot in de kern van stad en dorp; en de versterking van duurzaam toerisme. Van Gogh Nationaal Park is formeel van start gegaan en is inmiddels in volle gang.
Voorzitter Yvo Kortmann van Van Gogh Nationaal Park i.o.: “Wij zijn verheugd dat de minister op deze wijze bijdraagt aan ons initiatief, omdat het een extra impuls zal geven aan de realisatie van het Masterplan en van het beleid en de gezamenlijke ambities die wij als Brabantse partners hebben benoemd”.

Vernieuwende projecten

De Brabantse partners zijn met veel energie gestart met de uitvoering van vernieuwende en grensverleggende projecten. Aan het programma Brabants Bodem, dat de verduurzaming van de landbouw ondersteunt, doen inmiddels 200 melkveehouders mee. LNV ondersteunt dit project met €4.5 miljoen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van natuur en gezondheid, jongereneducatie en de groene dooradering van het boerenlandschap volgen elkaar snel op.
Juist met de grote gebiedsopgaven als hefboom, zoeken de partners samen oplossingen voor een mooi, gezond landschap met meer biodiversiteit. Vincent van Gogh als inspiratiebron verbindt alle partners om het respect voor de natuur en het landschap nu om te zetten in een grootschalige beweging.

Masterplan

De verwachting is dat er met de steun van het Rijk nieuwe middelen beschikbaar komen voor de realisatie van onderdelen van het Masterplan. Over eventuele budgetten is met de schriftelijke ondersteuning nog geen duidelijkheid gegeven. Anderzijds kan de ervaring die de partners in Brabant met deze vernieuwende aanpak opdoen, bijdragen aan het vormgeven van nationale parken nieuwe stijl.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud