Mozaïek Dommelvallei ligt op koers!

Publicatiedatum: 29 april 2016

Mozaïek Dommelvallei, een project waarbij Het Groene Woud één van de partners is, ligt op koers. Van een ondertekend Manifest Dommelvallei werken de partners toe naar een concreet uitvoeringsprogramma in september 2016. De twintig gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en waterschappen ondertekenden in 2015 het Manifest Dommelvallei en schaarden zich achter een vernieuwende, regionale aanpak voor ruimtelijke vraagstukken in de Dommelvallei (het stroomgebied van de Dommel tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch). Nu is het tijd voor actie. De partners zijn op zoek naar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor het initiëren en ontwikkelen van innovatieve uitvoeringsprojecten. Projecten waarbij water het verbindende thema vormt en waarin stedelijke functies, landbouw, natuur en recreatie elkaar versterken. “Begrijp wat je kansen zijn en doe mee!”, aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade en lid van de Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei. Ideeën kunnen tot 15 mei worden aangemeld.

Op initiatief van de provincie Noord-Brabant is met de vijf Brabantse steden MozaïekBrabant ontwikkeld. Een innovatief model waarbij gebruik gemaakt wordt van conceptmatige ‘watermachines’ en waarbij water het verbindende thema vormt voor nieuwe, elkaar versterkende koppelingen tussen stad, landbouw, recreatie en natuur. Een aanpak waarbij initiatieven niet vanuit de overheid, maar rechtstreeks vanuit de samenleving ontstaan. Samen werken aan een hernieuwd en beter Brabant! De gemeenten Boxtel en Sint-Oedenrode hebben het voortouw genomen om deze innovatieve werk- en denkwijze in te zetten voor en vanuit de landelijke gebieden in de Dommelvallei. Naast gemeenten en waterschappen, hebben ook instellingen als de Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool, Wageningen University, Brabants Landschap, Het Groene Woud en AgriFood Capital het manifest ondertekend.

Gezamenlijk aan de slag

Een initiatiefgroep bestaande uit vrijwilligers, professionals en ambtenaren, is na de ondertekening van het manifest aan de slag gegaan. Draagvlak creëren, manifestpartners stimuleren en het uitwerken van koploperprojecten. Dat waren de opgaven die zij onder handen namen. De koploperprojecten, het project Wallenstructuur in Sint-Oedenrode en het project de Groote Waterloop in Liempde, zijn inmiddels mooie experimenteer- en voorbeeldprojecten voor deze nieuwe werkwijze. Nu zijn ook alle andere manifestpartners aan zet. De eerste projectideeën zijn al aangemeld. Het begin is gemaakt tijdens het Werkatelier Dommelvallei op 24 maart jl. Alle partners zijn hierbij opgeroepen om voor 15 mei met projectinitiatieven en initiatiefnemers te komen om samen een concreet en uitvoeringsgereed programma te realiseren. Het streven is om uiterlijk 1 september het uitvoeringsprogramma gereed te hebben.

Projectidee? Meld het aan!

 

Kortom, het vizier van iedere deelnemer is gericht op stimuleren van initiatieven en uitvoeren van goede ideeën. Alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mogen aankloppen. Van pril idee tot concreet initiatief of project. Er worden geen selectiecriteria gehanteerd, als de initiatieven maar passen bij de uitgangspunten van het Manifest Dommelvallei (zie ook www.mozaiekdommelvallei.nl). De overheid ondersteunt en biedt de helpende hand. Iedereen die een idee heeft, kan contact opnemen met Mozaïek Loket Dommelvallei, hét centrale aanspreekpunt voor Mozaïek Dommelvallei, via mozaiekdommelvallei@gmail.com of 0411-631031. De initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een tweede Werkatelier op donderdag 16 juni om de initiatieven verder uit te werken en te versterken.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud