Natuurbrug De Mortelen in Het Groene Woud geeft herten en ander wild de ruimte

Publicatiedatum: 07 februari 2020

Vrijdag 7 februari 2019 heeft ProRail de nieuwe natuurbrug De Mortelen officieel overgedragen aan Brabants Landschap. De natuurbrug is ongeveer 40 meter breed en overspant de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Eindhoven, in het hart van Het Groene Woud. De brug verbindt de natuurgebieden Mortelen en Scheeken direct met elkaar. De edelherten krijgen hiermee een groter leefgebied en andere dieren, zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en boomkikkers kunnen zich verplaatsen tot de Kampina en het Dommeldal aan toe. Met het gereed komen van de natuurbrug wordt een belangrijke ecologische impuls aan de natuurgebieden gegeven.

De provincie Noord-Brabant draagt uit Landschappen van Allure ruim 1,5 miljoen euro bij aan het project. “Een natuurbrug is heel belangrijk voor de biodiversiteit in een gebied. Met een relatief simpele ingreep koppel je twee gebieden aan elkaar en daarmee vergroot je de leefomgeving van heel veel dieren enorm”, aldus gedeputeerde Rik Grashoff. “We investeren in Brabant op heel veel verschillende plekken in natuur. Bijvoorbeeld in grote nieuwe projecten als de brug voor mensen én dieren bij de Efteling, maar ook in kleine voorzieningen zoals amfibieëntunnels onder wegen.”

Duurzame toekomst

Wendy de Wild, regiodirecteur ProRail: “Voor veel dieren vormde het spoor een barrière die met de komst van deze natuurbrug is opgeheven. Het verbinden van natuurgebieden is positief omdat daarmee het leefgebied voor de dieren fors toeneemt. Niet alleen hier maar ook op andere plaatsen in het land nemen wij dit soort maatregelen om natuurgebieden met elkaar te verbinden en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor mens en dier.”

Brabants Landschap is vanaf vandaag de beheerder van de natuurbrug. Directeur Jan Baan van Brabants Landschap: “De edelherten zorgen sinds drie jaar voor meer leven en variatie in Het Groene Woud. Ze vormen het landschap. Het gaat uitstekend met de dieren. Het is fantastisch dat hun leefgebied nu uitgebreid kan worden naar de andere kant van het spoor. Maar de natuurbrug De Mortelen levert nog meer op! De kerngebieden van Het Groene Woud  worden door het gereedkomen van deze laatste schakel met elkaar verbonden. Het natuurgebied tussen de Brabantse steden wordt versterkt. Het is de toekomstige naam Van Gogh Nationaal Park meer dan waard.”

BAM Infra bouwde de brug. Henk Post, Directeur Civiel bij BAM Infra: “Wij zijn er trots op dat we onze kennis en kunde konden inzetten voor een project dat natuurgebieden verbindt en daardoor de leefomgeving van dieren verduurzaamt. Het was een uitdagend project, en door de goede samenwerking met ProRail, Brabants Landschap en de omgeving hebben we dit succesvol af kunnen ronden.”

40 meter breed en 40 meter lang

De aanleg van de natuurbrug heeft ruim twee jaar geduurd. In het voorjaar van 2019 zijn 28 liggers van circa 40 meter lang op hun plek gehesen tussen de twee landhoofden van natuurbrug De Mortelen. Met het plaatsen van de liggers werden de twee natuurgebieden weer aan elkaar verbonden en is gestart met de afrondende werkzaamheden. Eind 2019  heeft ProRail de werkzaamheden aan de brug afgerond. Het gehele project heeft ruim 10 miljoen euro gekost.

Gebiedseigenaar Brabants Landschap heeft daarna het gebied rond de natuurbrug in orde gemaakt zodat een goede verbinding van de natuurgebieden naar de natuurbrug is ontstaan. Alle dieren kunnen al gebruik maken van de brug: De eerste sporen van reeën zijn er al gevonden.

vlnr: Directeur Brabants Landschap: Jan Baan, Directeur ProRail regio Zuid: Wendy de Wild, Directeur Civiel bij BAM Infra: Henk Post, Gedeputeerde Provincie Brabant: Rik Grashoff, Voorzitter Brabants Landschap: Joseph Vos.

Op de foto zijn vleermuizen te zien die onthuld zijn door bovenstaande personen. Deze vleermuizen krijgen een plekje op de wand van de natuurbrug.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud