Nieuw elan in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 14 maart 2022

Stichting Landschap Het Groene Woud heeft een nieuw bestuur. Met nieuw elan en vol energie richten de negen leden zich de komende jaren op de kerntaak van Het Groene Woud: projecten ondersteunen die natuur, landschap en erfgoed in het gebied ten goede komen. Dit doen ze door groen idealisme te combineren met een stevige ‘handen uit de mouwen-mentaliteit’. Verbinding met lokale netwerken is hierbij essentieel. Samen met betrokken vrijwilligers van lokale gemeenschappen uit Het Groene Woud worden projecten geïnitieerd, verbonden aan professionele partijen en vervolgens gerealiseerd. De projecten maken ons gebied nog mooier, groener en duurzamer. 

Het nieuwe bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud bestaat deels uit vertrouwde gezichten, met Jeroen Naaijkens als voorzitter en Ger van den Oetelaar als secretaris/penningmeester. Ter versterking zijn aangesloten: Arjen Simons (rentmeester bij Brabants Landschap), Michel van Rooy (advocaat), Désiré van Laarhoven (wethouder gemeente Boxtel), Twan Tiebosch (adviseur water en klimaat), Henk Klösters (PUM-senior expert), James van Leuven (fotograaf), Stan Kerkhofs (programmamanager bij Rijkswaterstaat). Hiernaast is Geert-Jan van Schijndel betrokken als financieel adviseur en is Johan van Cuyck de ambtelijk secretaris.

Groene agenda binnen Van Gogh Nationaal Park

De nadruk op projecten op het gebied van natuur, landschap en erfgoed sluit naadloos aan bij de ambities van Van Gogh Nationaal Park, waarvan Stichting Landschap Het Groene Woud een belangrijke netwerkpartner is. “We liggen middenin Van Gogh NP. De beleidszaken liggen dáár op tafel en wij vertalen de groene ambities in concrete acties die echt van de grond komen”, zo stelt Jeroen Naaijkens.

Met een zeer groene agenda richt Het Groene Woud zich op lokale initiatiefnemers en vrijwilligers die met hun eigen inzet de natuur, het landschap en erfgoed glans willen geven. Dit is geen onbekend terrein, want dit is al jaren de hoofdactiviteit. Jeroen: “Wat wel nieuw is, is dat we nu meer gericht zulke projecten en samenwerking stimuleren, om te komen oplossingen in de natuur die bijdragen aan bijvoorbeeld een goede waterhuishouding, vergroting van de biodiversiteit en de weerbaarheid tegen de klimaatverandering.” Ook het Landschapsfonds is nog steeds onderdeel van Het Groene Woud. Bij het fonds kunnen gelden worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Het Groene Woud.

In beeld: projecten en vrijwilligers

Er zijn volop vrijwilligers actief voor uiteenlopende projecten in Het Groene Woud. De eerste resultaten in het veld zijn al letterlijk zichtbaar. In deze nieuwsflits zullen we de komende maanden zowel projecten als vrijwilligers belichten, als fundamenten van de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud.

Meedenken? Graag!

Heb je vragen of ideeën voor projecten? Bel gerust met Jeroen Naaijkens, voorzitter Stichting Landschap het Groene Woud: 06-22987348. Kijk ook eens op onze website om te zien waar Het Groene Woud allemaal mee bezig is.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud