Nieuwe matches op Werkplaats Het Groene Woud

Publicatiedatum: 17 december 2015

Ben je al bekend met Werkplaats Het Groene Woud? Initiatiefnemers van projecten op het gebied van natuur, landschap  en leefbaarheid die op zoek zijn naar hulp kunnen zich op deze website aanmelden. Zij kunnen hier in contact komen met mensen die juist iets te bieden hebben om zo elkaar verder te helpen. Onlangs is er een match ontstaan tussen het initiatief Burgers voor de Kleine Aarde in Boxtel met stagiaires natuuronderzoek van de opleiding Toegepaste Biologie van Helicon Opleidingen in ‘s-Hertogenbosch. Hopelijk komt hier een mooie samenwerking uit voort!

De Kleine Aarde in Boxtel was tot 2011 een landelijk centrum op het gebied duurzame innovaties. Wegens financiële tekorten werd het centrum na veertig jaar gesloten. In 2014 is er een poging gedaan om De Kleine Aarde nieuw leven in te blazen, maar helaas zonder succes. De gemeente Boxtel praat nu met verschillende partijen over een nieuwe invulling. Eén van die partijen is het burgerinitiatief Burgers voor De Kleine Aarde van Patricia van Rooij en Marianne Galema. Met dit initiatief meldden zij zich aan op Werkplaats Het Groene Woud. Via de Werkplaats komen ze nu in contact met vertegenwoordigers van de opleiding Toegepaste Biologie van Helicon Opleidingen in ’s-Hertogenbosch. De leerlingen van deze opleiding gaan in hun tweede en derde leerjaar op stage om (mee) te werken aan een biologisch/natuurgericht onderzoek. Bij De Kleine Aarde is er natuurlijk genoeg te doen!

Het burgerinitiatief

Het plan van Burgers voor De Kleine Aarde is om een vereniging op te richten waar particulieren, verenigingen, instellingen en bedrijven zich kunnen aansluiten. Zij krijgen dan gratis ruimte voor eigen activiteiten. In ruil daarvoor leveren zij wederdiensten binnen gildes die onder meer verantwoordelijk worden voor het onderhoud, ontwikkeling en exploitatie van het natuurpark en de gebouwen. Eén van de gildes is het gilde van Flora & Fauna. Hier gaan de gildeleden samenwerken aan bijvoorbeeld groenonderhoud van het park en natuurontwikkeling. Mocht het plan doorgaan, dan zouden de stagiaires van de opleiding Toegepaste Biologie hier met hun onderzoek een goede bijdrage aan kunnen leveren. 

Samenbrengen van mensen en partijen

Kortom, mensen vinden elkaar op Werkplaats Het Groene Woud om samen initiatieven en projecten te ontplooien. Marianne Galema: “Matches op Werkplaats Het Groene Woud zijn voor ons heel belangrijk. In ons plan gaat het om het samenbrengen van mensen en partijen die (fysieke) ruimte zoeken en daarvoor iets terug kunnen bieden voor een bloeiende Kleine Aarde. De match met Helicon Opleidingen is hier een mooi voorbeeld van.”

Heb jij ook een projectidee of -initiatief waarvoor je ondersteuning kan gebruiken? Of heb je juist iets aan te bieden? Kijk dan eens op de Werkplaats van Het Groene Woud.

 

Burgers voor De Kleine Aarde ziet veel duurzame gebruiksmogelijkheden voor bijvoorbeeld het bezoekerscentrum met Ecocafé.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud