ARK Rewilding Nederland ontwikkelt leembos tussen De Geelders en het Wijboschbroek

Publicatiedatum: 15-12-2023

Samen met ARK Rewilding Nederland plantte Trees for All op donderdag 14 december 2023 duizenden bomen op een perceel van ARK aan de Oude Molenheide in Schijndel. Een mijlpaal, want één van de zomerlindes was de tien miljoenste boom sinds het bestaan van Trees for All. Het perceel waar het feestje plaatsvond, ligt aan de Leemweg. Hier realiseert ARK de komende jaren een leembos van ruim vijf hectare.

Het planten van de zomerlinde en alle andere jonge bomen gebeurde met hulp van donateurs van Trees for All. Deze organisatie steunt al 25 jaar (her)bebossingsprojecten over de hele wereld en kiest altijd bomen die de natuurlijke biodiversiteit bevorderen. De aanplant van zulke bomen in Het Groene Woud is zo’n project. Hiervoor werkt ze samen met ARK die hier sinds 2019 het gebiedsprogramma Brabants Goud in Het Groene Woud uitvoert. De samenwerking leverde in de afgelopen jaren al tienduizenden nieuwe bomen op, vooral in en rondom De Geelders (Savendonk).

Vijf hectare aan bomen

Het ARK-gebiedsprogramma voor Het Groene Woud is gericht op herstel, bescherming en uitbreiding van de leembossen, niet alleen in De Geelders maar bijvoorbeeld ook in het Dommeldal tussen Sint-Oedenrode en Son en op Velder bij Liempde. Hier worden overal boomsoorten aangeplant die er van nature thuishoren zoals de iep, de linde en de zwarte els. De zomerlinde aan de Leemweg markeert de activiteiten van ARK tussen De Geelders en het Wijboschbroek. Het leembos van vijf hectare dat hier moet komen, moet De Geelders (ten zuidwesten van Schijndel) gaan verbinden met het Wijboschbroek (ten noordoosten van Schijndel).

Zó kan het Wijboschbroek een mooi leembos blíjven

Die verbinding is belangrijk: het Wijboschbroek is een erg waardevol leembos. Maar het is nu op geen enkele manier met andere natuur verbonden, terwijl zo’n aansluiting hard nodig is om in de toekomst het mooie leembos te blijven dat het nu is. En om dieren zoals boommarters, ijsvogelvinders en boomkikkers de gelegenheid te geven zich onbelemmerd over grotere afstanden te verplaatsen.

Stapstenen van leembossen

Een verbinding met de natte leembossen van De Geelders biedt het Wijboschbroek het noodzakelijke toekomstperspectief. Omdat Schijndel er met zijn dorpskern en bedrijventerreinen precies tussen ligt, is een brede ecologische zone tussen beide gebieden niet mogelijk. Daarom ontwierp ARK een kralensnoer van ‘leembos-stapstenen’ óm het westen van Schijndel heen. Deze stapstenen bestaan uit grote stukken (agrarische) grond die ARK in de afgelopen jaren aankocht en nu omvormt tot leembos. De aanplant aan de Leemweg is de vijfde stapsteen van ARK tussen het Wijboschbroek en De Geelders.

Over Brabants Goud in Het Groene Woud

De activiteiten van ARK Rewilding Nederland in De Geelders en het Wijboschbroek zijn deel van het rewildingproject ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Dit project is gericht op herstel van de waardevolle natte leembossen die Het Groene Woud kenmerken. Deze behoren tot de meest waardevolle bossen van Nederland. Door natuurgebieden via de bossen aan elkaar te verbinden, ontstaat één robuust geheel.

Aan de Leemweg in Schijndel plantten ARK Rewilding Nederland en donateurs van Trees for All duizenden jonge bomen, waaronder een zomerlinde, de tien miljoenste boom van Trees for All wereldwijd. Foto: Dirk Eijkemans/ARK Rewilding Nederland.
Nieuwsbrief 39 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Natuurbeheerder Sjors de Kort: "Wij zijn de spreekbuis van de natuur"
Grond kopen en natuur ontwikkelen? Het kan, ook als particulier! Ad en Ine de Kort zijn trotse eigenaren van een eigen leembos
LEADER-subsidieregeling voor projecten in Het Groene Woud opent tweede helft april
Eerste boom geplant aan Everse Zoom - Een project met steun van Landschapsfonds Het Groene Woud
Nieuwsbrief 38 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Naar de Geelders met Ger van den Oetelaar in een filmpje van Groen Ontwikkelfonds Brabant
2024: Jaar van de Zonnebloem, ook in Het Groene Woud
Nieuwsbrief 37 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
... in Het Groene Woud