Geopend: de LEADER-subsidieregeling – Alle goede ideeën verzamelen!

Publicatiedatum: 18-06-2024

De LEADER-subsidieregeling is opengesteld! Dit betekent dat er per heden goede ideeën kunnen worden ingediend om Het Groene Woud te versterken op het gebied van natuur, landschap, landbouw, erfgoed en klimaatbestendigheid. Maar hoe pak je dit aan? Wat kan wel en wat mag niet? Wat maakt een plan kansrijk? Ruim veertig potentiële initiatiefnemers kwamen op 13 juni jl. in D’n Liempdsen Herd bij elkaar om op deze en nog veel meer vragen een antwoord te krijgen.

LEADER biedt ons als Het Groene Woud de mogelijkheid om nog meer energie in ons gebied te brengen”, zo onderstreepte Jeroen Naaijkens – voorzitter van Het Groene Woud – gedreven tijdens de informatiebijeenkomst. “De subsidieregeling biedt Het Groene Woud de mogelijkheid om een nog mooier landschap te realiseren. Veel projecten, groot of klein, komen in aanmerking. Ieder dorp, iedere kern, verdient een eigen landschap. Een landschap dat ‘van ons als gemeenschap’ is. Misschien niet in economische of juridische zin, maar wel gevoelsmatig.” Goede ideeën kunnen per heden worden ingediend.

Geld, ideeën en handjes

Jeroen: “Eigenlijk zijn er drie dingen nodig om Het Groene Woud een impuls te geven. Ten eerste geld, wat mede dankzij LEADER nu beschikbaar is. Ten tweede ideeën, en gezien de volle zaal hier vanavond zijn deze er ook volop. En ten derde: mensen. Handjes dus! Enthousiastelingen die de komende jaren met elkaar, gewoon vanuit de eigen gemeenschap, iets op willen pakken om tot uitvoer te brengen. Mensen die zich verantwoordelijk voelen en die voor een klein stukje landschap ‘eigenaarschap’ ontwikkelen. Alleen dan kan het LEADER-geld daadwerkelijk zichtbaar verschil gaan maken in Het Groene Woud.”

De LEADER-informatiebijeenkomst in D'n Liempdsen Herd - Foto: Communicatieteam Het Groene Woud

Kennisnetwerk

Naast goede ideeën bouwt Het Groene Woud aan een kennisnetwerk, bestaande uit experts op allerlei gebied die de komende jaren projectgroepen willen adviseren en begeleiden. Jeroen: “Het Groene Woud bestaat uit 35 dorpen en kernen. Wanneer uit ieder dorp twee mensen komen met kennis van zaken, wat tijd en vooral veel enthousiasme, dan beschikken we over een brede poule van deskundigen.”

Geld krijg je niet zomaar. Dat vraagt om zorgvuldigheid en tijd. Om formulieren vol vragen die ingevuld moeten worden. Jeroen: “Het Groene Woud is er om initiatiefnemers hierbij te ondersteunen. Natuurlijk is het complex en zijn er hindernissen te nemen. Maar er is hulp en kennis voorhanden. Samen zoeken we een weg. We meanderen net zo lang tot we een begaanbare route vinden.”

Het goede nieuws werd door ons in december 2023 al kenbaar gemaakt: de Europese LEADER-subsidie ie toegekend aan Het Groene Woud (en daarnaast in Noord-Brabant ook aan De Peel en De Kempen). Ons gebied is tot en met 2027 door provincie Noord-Brabant aangewezen als LEADER-gebied. Dit betekent dat er de komende jaren een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar komt (grotendeels vanuit de Europese Unie) voor projecten die bijdragen aan de versterking van natuur, landschap, landbouw, erfgoed en klimaatbestendigheid in Het Groene Woud.

Gebundelde krachten in Lennisheuvel

In Lennisheuvel (gemeente Boxtel) zijn de krachten al gebundeld. Inwoner Leo Koenraads besteedde de afgelopen twaalf jaar veel tijd aan het in ere herstellen van de eeuwenoude Herberg Den Eijngel tot het huidige Bed & Breakfast. “Ik leerde in die periode veel mensen in het dorp kennen. Natuurkenners, erfgoedliefhebbers, agrariërs. Allemaal actieve en enthousiaste dorpsgenoten. Samen sloegen we aan het denken en dromen. Wat ontbreekt er nog bij Den Eijngel? Welke kansen liggen er bij de kerk? In het buitengebied? Welke ideeën sluiten aan bij de Dorpsvisie van Lennisheuvel? Er ontstond een olievlek die snel groter werd.”

En nu ligt er vanuit Lennisheuvel een heel pakket aan ideeën klaar. Een kleine greep hieruit: historische structuren van het oude boerenlandschap terugbrengen, bloemrijke, kruidige akkerranden aanleggen, de bijbeltuin bij de Theresiakerk in de dorpskern vogel- en insectvriendelijk herstellen, en veldpoorten en historische veldschuren met lokale ‘biobased’ materialen terugbrengen in het landschap. Stichting De Brabantse Boerderij is penvoerder van de aanvraag, Stichting Rond Kerk en Orion een belangrijke lokale partner. Leo Koenraads en Wil van Pinxsteren verzetten veel werk, maar het zijn vooral veel inwoners van Lennisheuvel die er gezamenlijk de schouders onder zetten. ‘Bottom-Up’ dus, helemaal in de geest van LEADER.

Alle informatie over het LEADER-programma, de criteria waaraan een LEADER-aanvraag moet voldoen, de samenstelling van Lokale Advies Groep (LAG) en de weg naar meer informatie vind je op deze pagina van de Het Groene Woud-website. Onderaan de pagina het aanmeldformulier voor een LEADER-project te downloaden.

Ger van den Oetelaar ontvangt Brabant Bokaal van Cultuurfonds Noord-Brabant
Groene Handdruk voor Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2024
VACATURE: Coördinator LEADER Het Groene Woud (12 uur p/w)
Neem deel aan de Van Gogh NP Academie in 2025
K2Challenge: Doe mee en win een mooi bedrag voor jouw plan of project voor de jeugd
Nieuwsbrief 42 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over de Geelders, het Dommeldal en de Beerze
Anton Hellings: “Het Wijboschbroek is mijn thuisgrond”
Project PlantenNu verrijkt Het Groene Woud met ruim 7.600 planten
... in Het Groene Woud