Inspirerende bijeenkomst 'Netwerken met Kernkracht'

Publicatiedatum: 24-01-2015

De provincie Noord-Brabant is een aaneenschakeling van steden, dorpen, rivieren, kanalen, landbouw- en natuurgebieden: het Mozaïek van Brabant. Binnen de kleine kernen van dit Brabant Mozaïek ontvouwt zich de doe-democratie en wordt de participatiesamenleving in praktijk gebracht. Tijdens de bijeenkomst ‘Netwerken met kernkracht’ op donderdagochtend 22 januari in de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch, werd een podium geboden aan lokale allianties, coöperaties en initiatiefnemers uit de streeknetwerken van Het Groene Woud en het Huis van de Brabantse Kempen.  Zij kwamen met inspirerende voorbeelden rond thema’s zoals zorg, leefbaarheid, lokale energie en voedselvoorziening in hun eigen leefomgeving. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Huis van de Brabantse Kempen en Streekhuis Het Groene Woud in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Universiteit van Tilburg.

Een videoverslag van de bijeenkomst is hier te zien, gemaakt door LocusHaus.

De lokale burgerinitiatieven die zich tijdens deze bijeenkomst presenteerden, hebben de afgelopen jaren aan kracht gewonnen als onderdeel van het Europese project Rural Alliances. In dit project werken mensen uit verschillende Europese regio’s samen om de leefbaarheid van hun eigen lokale gemeenschap op het platteland in stand te houden of te verbeteren. In het kader van Rural Alliances is ook het rapport ‘Kernkracht’ ontwikkeld. Een rapport van de Universiteit van Tilburg over de doe-democratie die groeit in de Brabantse kleine kernen. Naast Rural Alliances, werd nadrukkelijk de relatie gelegd met het Mozaïek Brabant. Onder deze noemer zoekt de provincie samen met inwoners van Brabant naar nieuwe mogelijkheden om Brabant goed in te richten voor een duurzame toekomst. Yves de Boer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “We gaan het gesprek met Brabanders voeren over de toekomst van Brabant. Het is de start van de omgevingsvisie die wij de komende drie jaar samen gaan ontwikkelen.”  In vier ateliers ging men op zoek naar de kracht van regionale netwerken binnen het Moziaïek van Brabant en naar de nieuwe manier van samenwerken. Lef en vertrouwen  zijn de belangrijkste ingrediënten om samen aan de slag te gaan en om zo belangrijke veranderingen te bewerkstelligen. Geloven in jezelf, het tonen van ondernemerschap, ruimte laten voor initiatieven en vooral het samen doen. Dat zijn de typische kenmerken van deze Brabantse doe-democratie die de initiatiefnemers aan de aanwezigen meegaven.

Hoe kun je lokale netwerken verbinden?

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Jan Willem Rodenburg de internationale Maasbiënnale Mater Mosa. Deze organisatie start in mei 2015 voor het eerst met een serie evenementen waarbij langs de meer dan 900 kilometer lange Maas kunstprojecten worden gerealiseerd. Het doel is om daarmee de kracht van inwoners, ondernemers en organisaties te mobiliseren om samen aan het werk te gaan.  Het is een prachtig voorbeeld waarbij lokale gemeenschappen van mensen die zich aangesproken voelen door deze rivier ook met elkaar verbonden worden.

Doe-democratie vanuit Europees perspectief

Het was een ochtend vol met inspirerende voorbeelden over de doe-democratie. Een onderwerp dat op verschillende manieren belicht werd, vanuit de praktijk en de wetenschap. Tot slot ging Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in op het onderwerp vanuit Europees perspectief. Hij besprak onder meer het belang van het thema stad-plattelandsverbinding  binnen de Europese Unie en daagde de streeknetwerken uit hun opgedane kennis en ervaring daarbij in te zetten. 

In het kader van Rural Alliances is door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg het rapport 'Kernkracht - Over DOE-democratie in het landelijk gebied' geschreven. Dit rapport is hier te downloaden.

Gedeputeerde Yves de Boer tijdens de bijeenkomst 'Netwerken met Kernkracht'

Groene Handdruk voor Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2024
VACATURE: Coördinator LEADER Het Groene Woud (12 uur p/w)
Neem deel aan de Van Gogh NP Academie in 2025
K2Challenge: Doe mee en win een mooi bedrag voor jouw plan of project voor de jeugd
Nieuwsbrief 42 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over de Geelders, het Dommeldal en de Beerze
Geopend: de LEADER-subsidieregeling – Alle goede ideeën verzamelen!
Anton Hellings: “Het Wijboschbroek is mijn thuisgrond”
Project PlantenNu verrijkt Het Groene Woud met ruim 7.600 planten
... in Het Groene Woud