Met Transition Town Boxtel aan de slag voor een regionale en circulaire economie in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 03-09-2015

Transition Town Boxtel werkt aan de overgang naar een veerkrachtige en duurzame lokale samenleving. Naar een samenleving die minder of zelfs helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor wonen, werken en leven. Wij geloven dat de grenzen van de groei bereikt zijn en dat actie nodig is. De ecologische voetafdruk moet gewoon kleiner! Op deze weg doorgaan heeft te grote negatieve consequenties, nu en in de nabije toekomst.

Transition Town Boxtel gaat daarom aan de slag met de ontwikkeling van een regionale en circulaire economie! Een regionale economie met korte ketens heeft veel voordelen t.a.v. duurzaamheid. Burgers streven al op allerlei terreinen naar een duurzamere samenleving. Om een verschil te kunnen maken zijn ook economische activiteiten bijzonder belangrijk. Transition Town Boxtel gelooft in de lokale en regionale  kracht en in het bij elkaar brengen van burgers, overheden en ondernemers en het gezamenlijk realiseren van initiatieven die sociale en economische meerwaarden realiseren.

De drie thema’s

We gaan aan de slag met drie thema’s. Namelijk Voedsel, Mobiliteit en Textiel/kleding. Deze thema’s zijn gekozen omdat ze voor mensen  persoonlijk belangrijk zijn, ‘dicht bij huis’ zijn, maar ook omdat ze een forse belasting op de Aarde leggen en een belangrijke economische waarde hebben.

Bij Voedsel denken we aan het verkorten van de keten tussen productie en consumptie. Maar ook aan een duurzamere manier van produceren en meer invloed van de consumenten op de productie. Bij Mobiliteit, die zelfs een-derde van de energieconsumptie vergt, denken we aan het meer delen van vervoer en bijvoorbeeld aan duurzame alternatieven zoals fietsgebruik,  elektrisch rijden en autodelen. Textiel/kleding tenslotte kan gaan over hergebruik maar ook over regionaal produceren en vermaken.

Daadwerkelijk realiseren

Het uiteindelijke doel is om per thema een groep te vormen die gezamenlijk gaat werken (en daar in begeleid gaat worden) aan het ontwikkelen en realiseren van een project of product dat bijdraagt aan een duurzame en regionale economische ontwikkeling. Het resultaat moet een beschreven aanpak zijn om het project of het product ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zoeken dus partners die echt mee willen denken en werken en vooral ondernemende mensen die ook zelf een initiatief willen realiseren.

Betrokken burgers en ondernemers

We beginnen met drie bijeenkomsten. Per thema één. Deze bijeenkomsten gaan niet zo zeer over de algemene problematiek  of informatie daarover. De bijeenkomsten zijn erop gericht om met mensen bij elkaar te komen die een grote interesse hebben in het thema en in principe bereid zijn om ook echt mee te denken. Om vervolgens met enige hulp (bijv. van het Bureau Streekwerk) aan de slag te gaan om van een goed idee een echt project te maken. We zoeken dus betrokken burgers en ondernemers, en mensen die dat willen gaan worden.

De drie bijeenkomsten

Voedsel: op dinsdag 8 september om 20.00 uur, bij de Brabantse Milieu Federatie, Spoorlaan 434B in Tilburg (schuin tegenover het NS-station).

Textiel/kleding: op dinsdag 15 september om 20.00 uur, in café Le Temps Perdu, Markt 13, 5281AT Boxtel (vanaf het NS-station is het 10 min. lopen richting het centrum)

Mobiliteit: op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur, bij de Brabantse Milieu Federatie, Spoorlaan 434B in Tilburg (schuin tegenover het NS-station).

Aanmelden 

David Andreae, 0411-677597, 06-46012580, Dommeloord 26, 5283LL Boxtel

email: ttboxtel@gmail.com

Meer informatie

Jan Juffermans,  0411-676885, email: jan.juffermans@voetafdruk.eu

David Andreae, 0411-677597, 06-46012580, email: ttboxtel@gmail.com  

Peter van Oers, 06-53794938, email: pvoers@hetgroenewoud.com

 

Meer informatie over het project is hier te downloaden.

 

 

Ger van den Oetelaar ontvangt Brabant Bokaal van Cultuurfonds Noord-Brabant
Groene Handdruk voor Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2024
VACATURE: Coördinator LEADER Het Groene Woud (12 uur p/w)
Neem deel aan de Van Gogh NP Academie in 2025
K2Challenge: Doe mee en win een mooi bedrag voor jouw plan of project voor de jeugd
Nieuwsbrief 42 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over de Geelders, het Dommeldal en de Beerze
Geopend: de LEADER-subsidieregeling – Alle goede ideeën verzamelen!
Anton Hellings: “Het Wijboschbroek is mijn thuisgrond”
... in Het Groene Woud