Provincie kent Europese LEADER-subsidie toe aan Het Groene Woud: financiële injectie voor gebiedsgerichte samenwerking en een krachtig platteland

Publicatiedatum: 06-12-2023

De Europese Unie stelt samen met lokale overheden 2,5 miljoen euro beschikbaar voor projectideeën die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in Het Groene Woud. Dit werd bekend nadat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 5 december 2023 Het Groene Woud als LEADER-gebied aanwees en hiermee de LEADER-subsidie aan Het Groene Woud toekende. Stichting Landschap Het Groene Woud is als penvoerder de schakel tussen subsidieverstrekker en projectindieners.

Inwoners, bedrijven en organisaties in Het Groene Woud kunnen tot en met 2027 projectideeën indienen en LEADER-subsidie aanvragen. Projectideeën komen daar in Het Groene Woud voor in aanmerking als ze lokaal worden opgezet en uitgevoerd in een gebiedsgerichte samenwerking.

Combinatie van functies

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 2023-2027 die Het Groene Woud opstelde, staan nog meer voorwaarden. Zo staat erin beschreven dat elk LEADER-idee combinaties van functies moet bevatten. Voor een leefbaar, gezond en krachtig platteland is het namelijk belangrijk dat zowel natuur als samenleving er beide op vooruit gaan. Denk aan een idee dat zowel de biodiversiteit, landschapsbehoud én klimaatadaptatie stimuleert. Of een project dat benutting van erfgoed combineert met gebiedsgebonden bedrijvigheid (zoals landbouw, recreatie, zorg of de maakindustrie).

Verrassende kruisbestuivingen

De combinatie van functies zorgt in de zienswijze van Stichting Landschap Het Groene Woud voor verrassende kruisbestuivingen die elkaar versterken. Die integraliteit geeft het platteland van Het Groene Woud op alle vlakken toekomst als het gaat om leefbaarheid en leefomgeving. Zo ontstaat het principe van ‘het gemengde bedrijf van de 21ste eeuw’ dat verschillende functies heeft en doelen dient, maar wel – vanouds – naadloos bij en in deze streek past.

Advies en ondersteuning

Wie een goed idee heeft en daar verder mee wil, kan voor advies en ondersteuning bij Stichting Landschap het Groene Woud terecht. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen, een projectplan op te zetten of het aanvragen van de subsidie zelf. Zij kunnen daarbij rekenen op de jarenlange kennis van Het Groene Woud op het gebied van natuur, erfgoed, landschap, lokale bedrijvigheid en betrokkenheid van inwoners. Kijk voor meer informatie op DEZE WEBPAGINA van www.hetgroenewoud.com

Over LEADER en haar ‘bewaker’

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale (vrij vertaald: ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’) en is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Via de LEADER-subsidie stimuleert de EU inwoners, bedrijven en organisaties in Het Groene Woud om samen te werken aan een leefbaar, duurzaam en economisch krachtig platteland. Een speciaal hiervoor opgerichte Lokale Actiegroep Het Groene Woud (de LAG-HGW) is eigenaar en bewaker van het LEADER-programma in Het Groene Woud en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de LEADER-regeling. De LAG is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Het Groene Woud en staat onder voorzitterschap van Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Nieuwsbrief 39 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Natuurbeheerder Sjors de Kort: "Wij zijn de spreekbuis van de natuur"
Grond kopen en natuur ontwikkelen? Het kan, ook als particulier! Ad en Ine de Kort zijn trotse eigenaren van een eigen leembos
LEADER-subsidieregeling voor projecten in Het Groene Woud opent tweede helft april
Eerste boom geplant aan Everse Zoom - Een project met steun van Landschapsfonds Het Groene Woud
Nieuwsbrief 38 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Naar de Geelders met Ger van den Oetelaar in een filmpje van Groen Ontwikkelfonds Brabant
2024: Jaar van de Zonnebloem, ook in Het Groene Woud
Nieuwsbrief 37 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
... in Het Groene Woud