Oude technieken en nieuwe verdienmodellen vinden elkaar in de Klompenwerkplaats van de Toekomst

Publicatiedatum: 08 april 2019

- De Klompenwerkplaats van de Toekomst heeft haar deuren geopend. In De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode, waar de werkplaats is gevestigd, maakte eigenaar Eric van de Hurk vrijdag 5 april jongstleden voor het eerst in jaren weer een paar klompen op de machines van de voormalige klompenfabriek van Jan van de Laar. Tegelijkertijd produceerde een 3D-printer een ‘klomp 2.0’ van gerecycleerde materialen. Deze combinatie tussen ‘oud en nieuw’ is illustratief voor de nieuwe werkplaats, die zo wil komen tot nieuwe verdienmodellen waarmee het klompenambacht kan blijven voortbestaan. Een klein deel van de jaaromzet zal ten goede komen aan Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud, die heeft bijgedragen aan de realisatie van de klompenwerkplaats. Hiertoe hebben het Landschapsfonds en de Klompenwerkplaats van de Toekomst een overeenkomst getekend.

“Om de klomp te laten voortbestaan moeten we er met elkaar waarde voor gaan creëren”, zo stelt John van de Laar, voorzitter van Stichting Klompenwerkplaats van de Toekomst en zoon van toenmalig klompenmaker Jan van de Laar. “Hiervoor zijn innovaties nodig. Oude en nieuwe technieken moeten elkaar vinden.” Secretaris Erik van den Oord vult aan: “Met alleen klompen ga je het niet maken. We gaan de klomp weer verdienpotentieel geven in de regio.” Daarnaast gaat de nieuwe werkplaats zich ook als klompen-kenniscentrum profileren.

Buigbare klompen uit de 3D-printer

Als voorbeeld van de mogelijkheden toont Jasper Sluis, verbonden aan het centrum voor Biobased Economy van de Avans Hogeschool, hoe met restafval en houtsnippers klompen te printen zijn. “Door vezels toe te voegen worden de klompen buigbaar, slijten ze minder hard en zouden er zelfs sensoren ingebouwd kunnen worden. Podopraktijk Gemert licht het printen van persoonlijk gemodelleerde ‘inlays’ voor schoenen maar wellicht ook klompen toe. “De techniek is er klaar voor om de klomp individueel aan te passen aan de voet.”

Sociale, therapeutische en economische meerwaarde

Naast het creëren van therapeutische en economische meerwaarde kan de klomp ook een sociale meerwaarde creëren. Op Campus WesterWind in Best, een locatie van Archipel Zorggroep, maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder meer speelgoed van populierenhout. “Hoofd-hart verbindingen zijn belangrijk”, zo onderstreept René Westerlaken van WesterWind. “Op deze manier houden onze populieren de circulaire economie op gang én ze activeren vanuit het hoofd het hart.”

Frans van Beerendonk, voorzitter van de Brabantse Populieren Vereniging, benadrukt dat het cultuurlandschap en de cultuurhistorie van de regio onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door de populier. “Populierenhout is allang geen ‘waaibomenhout’ meer maar kan als bouwhout worden gebruikt. Mensen met elkaar verbinden is ook hierbij essentieel en op dat vlak kunnen dit centrum en deze werkplaats zeker helpen.”

Landschappelijke meerwaarde van populieren

Ger van den Oetelaar, voorzitter van Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud, onderstreept het belang om het coulissenlandschap met haar kenmerkende rijen populieren voor de toekomst te borgen. “Alles wat daaraan bijdraagt is goed. Om het landschap in stand te houden is de verbinding met mensen noodzakelijk. De klomp kan hier een rol in spelen. Voor een klomp is populierenhout nodig en populieren zorgen bijvoorbeeld voor kalkrotatie, die weer bijdraagt aan het ontluikende voorjaarsflora waar we op dit moment van genieten.” Vrijdag jongstleden ondertekenden Stichting Klompenwerkplaats van de Toekomst en Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat een klein deel van de jaaropbrengst over de traditioneel vervaardigde klompen in de werkplaats wordt afgedragen aan het Landschapsfonds. Dit fonds steunt op haar beurt de klompenwerkplaats bij het hergebruik van traditionele klompenmachines en kennisoverdracht van het klompenambacht. Het Landschapsfonds zet de ontvangen gelden in voor de aanplant van populieren.”

Brabantse Klompenmaand van start

De opening van de Klompenwerkplaats van de Toekomst valt samen met ‘April Klompenmaand’. In april organiseren ondernemers en organisaties in Best, Sint-Oedenrode, Schijndel en Liempde een gevarieerd aanbod aan activiteiten rondom de klomp en de populier, om ze zo de aandacht te geven die ze verdienen. Kijk voor meer informatie op www.brabantseklomp.nl

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Vlnr: Erik van den Oord, John van de Laar en Ger van den Oetelaar.

Foto: Het Groene Woud

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud