Podium Circulair presenteert: Het Circulaire Bouwen (d.d. 23 mei aanstaande)

Publicatiedatum: 11 mei 2018

Podium Circulair organiseert op woensdag 23 mei aanstaande in De Kleine Aarde in Boxtel een avond over Het Circulaire Bouwen. Sprekers zijn onder meer Mantijn van Leeuwen, directeur van Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en ontwerper Juul Rameau. Meld je aan voor een inspirerende bijeenkomst!

De technologische mogelijkheden van het duurzaam bouwen zijn intensief verkend. Er zijn nieuwe materialen beschikbaar voor circulair gebruik, experimentele ontwerpen zijn her en der gerealiseerd, regelgeving wordt aangepast. De volgende uitdaging is de toepassing van al deze innovaties op grotere schaal. Dat gaat nog niet zo snel, de bouwwereld laat zich niet zo makkelijk transformeren. Partijen houden elkaar gevangen in een strak keurslijf van onderlinge afspraken. Kan de creativiteit van de kunstenaar eraan bijdragen dat die samenwerking meer gaat swingen? Mantijn van Leeuwen en Juul Rameau geven hun visie.

Mantijn van Leeuwen

Mantijn van Leeuwen is directeur van Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het NIBE onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het vlak van duurzaamheid in de bouw. Onder andere door de milieuwinst van pionierende en onconventionele bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. Alle partijen in de keten worden daarbij benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen zowel producerende partijen, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.

Juul Rameau

Stoer materiaal en natuurlijke vormen kenmerken het werk van ontwerper Juul Rameau. Zij is gefascineerd door patronen en structuren in de natuur. Daaruit creëert zij een eigen beeldtaal waarbij formaat er niet toe lijkt te doen. Van toegangspoorten tot gevelbekleding en van ruimte verdelers tot sculpturen. Het werk van Studio Juul Rameau combineert maatwerk met vakmanschap en werkt regelmatig samen met interieurontwerpers en (landschaps)architecten.

Na deze presentaties wordt – onder leiding van Jan Hendrik Ockels – gediscussieerd over de rol van de kunstenaar in bouwkundig ontwerp en de cultuur van de bouwsector op weg naar circulariteit.

Programma

18.30uur:  Inloop, koffie 
19.00 uur: Opening
19.10 uur: Merlijn Huntjens, gedicht
19.15 uur: Mantijn van Leeuwen
19.45 uur: Juul Rameau
20.15 uur: Discussie o.l.v. Jan Hendrik Ockels
20.45 uur: Gerard Rooijakkers kijkt terug en vooruit
21.00 uur: Merlijn Huntjens, gedicht
21.05 uur: Nazit

Aanmelden

Aanmelden (graag zsm) voor deze bijeenkomst op woensdag 23 mei kan door een mail met al je contactgegevens te sturen naar frida@podiumcirculair.nl De bijdrage voor het bijwonen van Podium Circulair Presenteert bedraagt € 10,00 (inclusief btw). Studenten betalen € 5,00. 

De Kleine Aarde

Deze avond van Podium Circulair Presenteert vindt plaats in het restaurant van De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met frida@podiumcirculair.nl 

Het Groene Woud als Podium 2020

In de periode 2017 – 2020 zullen drie acties in Nationaal Landschap Het Groene Woud in samenhang plaatsvinden. Allereerst wordt er een Landschapsverbindingsplan opgesteld. Daarnaast wordt samen met de landelijke Stichting Landschapstriënnale de editie van 2020 in Het Groene Woud georganiseerd. Tot slot wordt door het netwerk van Circo Circulair het Podium Circulair in Het Groene Woud uitgevoerd.

Podium Circulair wil kunstenaars betrekken bij de realisatie van een circulaire samenleving. Zij doet dit door het stimuleren van een samenwerking tussen kunst, ecologie en circulaire economie in Noord-Brabant. Hiertoe houdt Podium Circulair brede discussiebijeenkomsten en jaarlijks een grote manifestatie met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen en bereikte resultaten te delen.
Deze drie activiteiten worden binnen de eigen projectgrenzen gerealiseerd en leveren onderling diensten, ideeën en materiaal uit. Meer over de visie en ambitie is in deze notitie te lezen.

De Zuidkas, een ontwerp van Paul de Ruiter

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud