Prijsvraag Brood en Spelen: Nieuwe perspectieven voor het platteland

Publicatiedatum: 02 april 2018

Komen tot kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Initiatiefnemers Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) roepen in samenwerking met onder meer provincie Noord-Brabant, ZLTO een de Brabantse waterschappen grondeigenaren en ontwerpers op  om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Veranderingen op het platteland

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie,  illegale activiteiten en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.  

Vernieuwende ideeën

Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

Individuele grondeigenaren en creatieve ontwerpers, evenals al gevormde teams kunnen zich tot 28 mei aanstaande aanmelden.

Wil je deelnemen maar ben je nog op zoek naar inspirerende teamleden? Maak dan een matchingsprofiel aan en kom in contact met elkaar.

Vele winnaars

De prijsvraag kent vele winnaars. De eerste ronde van Brood en Spelen heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, waaronder acht uit Brabant. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Ook staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Meer informatie: www.prijsvraagbroodenspelen.nl

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud