PROGRAMMA Het Groene Woud Themadag, donderdag 28 november 2013

Publicatiedatum: 15 november 2013

Kennis maken met inspirerende vormen van burgerparticipatie. Samen op pad in Het Groene Woud. Nieuwe mensen leren kennen en oude bekenden ontmoeten. Samen ideeën bedenken en ambities kordaat handen en voeten geven. Dat zijn de doelen van de Het Groene Woud Themadag , die plaatsvindt op donderdag 28 november 2013 in Gemonde. U bent van harte welkom! Inschrijven kan tot maandag 25 november.

Voorheen stond deze dag bekend als de Meierij Themadag.

In dit bericht vindt u een toelichting op de workshops en praktische informatie over onder meer aanmelden.

Inspirerend voorbeeld: Maalschap Wolfhaag
In het Zuid–Limburgse Wolfhaag vindt een uniek project plaats. Niet eerder kon een particulier in Nederland deeleigenaar worden van een natuurgebied. Bewoners kunnen voor duizend euro een certificaat van aandeel kopen in Maalschap Wolfhaag. Vanaf dat moment zijn zij mede-eigenaar van het schitterende natuurgebied rondom Wolfhaag. Op deze manier zorgen zij samen voor de instandhouding van het gebied en delen ze in het vruchtgebruik. Is dit voorbeeld ook toepasbaar in Het Groene Woud? Hans Bleumink van Overland geeft via een presentatie een beeld van dit project.

Participatievoorbeelden in Het Groene Woud

Waardevol zijn ze, burgers die de mouwen opstropen om Het Groene Woud nog aantrekkelijker te maken. Daarvoor krijgen ze alle ruimte: overheden en streekorganisaties stimuleren de inventiviteit van inwoners om ambitieuze ideeën te bedenken en om te zetten in concrete projecten. Het levert prachtige resultaten op. Eén van deze projecten gaat u tijdens de themadag op locatie bekijken.

Zo resulteerde de betrokkenheid van bewoners in Boxtel tot de oprichting van Stichting Dommelbimd. Deze ijvert voor het behoud van authentiek natuurgebied aan de rand van het centrum. Een andere groep burgers sloeg de handen ineen en ging onder de naam ‘De Nieuwe Gemeynt’ het onderhoud van De Geelders (eigendom van Staatsbosbeheer) verzorgen. Stichting Streekfonds Het Groene Woud zette het project Buurtmoestuinen op. Tien organisaties uit Het Groene Woud reageerden hierop en willen er mee aan de slag. Kindermoestuin Haanwijk van Natuurgroep Gestel ging ze voor.

Waar en wanneer?

Het Groene Woud Themadag 2013

Thema’s: Burgerparticipatie & grond en Samen denken & doen

Donderdag 28 november 2013

13.00 uur tot 19.30 uur

Café Zaal De Schuif, Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde

 

Aanmelden

Komt u ook? Je doet beslist nieuwe ideeën en contacten op.

Stuur vóór maandag 25 november 2013 een e-mail naar communicatie@hetgroenewoud.com om je aan te melden. Vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Organisatie
 • Keuze voor workshop (1e keus en 2e keus):
  1. Dommelbimd
  2. De Geelders
  3. Haanwijk
   

Het Groene Woud Themadag 2013 is een initiatief van Streekraad Het Groene Woud & De Meierij.

 

Programma

13.00 – 13.30 uur             Ontvangst met koffie en thee

13.30 – 13.40 uur             Welkom en korte introductie

Peter Maas, vice-voorzitter Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

13.40 – 14.15 uur             Inleiding over Maalschap Wolfhaag, delen in natuur

Hans Bleumink, Overland

14.15 – 15.15 uur             Pauze en gereed maken voor vertrek per bus

15.15 – 15.30 uur             Reistijd naar workshoplocaties

15.30 – 17.00 uur             Denken & Doen op workshoplocaties

Keuze uit de locaties Dommelbimd, De Geelders en Haanwijk.
 

17.00 – 17.30 uur             Reistijd naar hoofdlocatie

17.30 – 18.00 uur             Terugkoppeling resultaten workshops

18.00 – 18.10 uur             Afsluiting

Yvo Kortmann, voorzitter Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

18.10 – 19.30 uur             Gezamenlijk diner
 

Tijdens de Het Groene Woud Themadag 2013 is er ruimte voor maximaal tien organisaties om zich te presenteren met een informatiestand. Dus meld je snel aan via communicatie@hetgroenewoud.com Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Korte omschrijving workshoplocaties

Dommelbimd  - Workshop onder leiding van Stichting Dommelbimd

De Dommelbeemd, nabij het centrum van Boxtel, kwam onlangs in de openbare verkoop. Om de authenticiteit van dit natuurlandschap te behouden en veilig te stellen voor de toekomst, richtten omwonenden Stichting Dommelbimd op. Stichting Dommelbimd brengt de financiële middelen bijeen die nodig zijn om het gebied voor de toekomst te behouden en de natuur- , landschaps- en recreatieve belevingswaarden te versterken. Eén van die middelen is het uitbrengen van certificaten. Wie er een koopt, draagt direct bij aan het behoud van het Boxtelse natuurgebied.

De Geelders - Workshop onder leiding van Staatsbosbeheer met medewerking van actieve werkgroepen

Natuurgebied De Geelders is een waardevol natuurgebied in Het Groene Woud. Het is eigendom van Staatsbosbeheer. Om de kwaliteiten van het gebied te behouden is het van belang dat het beheer en het onderhoud met aandacht en zonder grote machines wordt uitgevoerd. Diverse groepen zijn om deze reden al betrokken bij het beheer van De Geelders. Dit wordt nu uitgebreid met een nieuwe, vaste groep vrijwilligers, verenigd in De Nieuwe Gemeynt.

Haanwijk - Workshop onder leiding van Natuurgroep Gestel en Streekfonds Het Groene Woud
Op het landgoed Haanwijk heeft Brabants Landschap een stuk bostuin ter beschikking gesteld aan Natuurgroep Gestel om er een kindermoestuin aan te leggen. In 2013 is deze moestuin gerealiseerd. Eveneens in 2013 is door Streekfonds Het Groene Woud een oproep gedaan om met groepen burgers projectvoorstellen in te dienen om het aantal milieuvriendelijke buurtmoestuinen in Het Groene Woud te vergroten. Dit om de inwoners van Het Groene Woud meer te betrekken bij de eigen voedselproductie, de sociale cohesie in buurten te versterken en de biodiversiteit in wijken te vergroten. Tien projectaanvragen zijn ingediend.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud