Project: De Beeksche Waterloop

Publicatiedatum: 13 maart 2022

Nog niet zo lang geleden was de Beeksche Waterloop – een zijtak van de Dommel die onder meer door Gemonde (gemeente Sint-Michielsgestel) stroomt – een wat ‘vergeten’ riviertje. Zonde, zo vond Natuurgroep Gestel al jaren. De vrijwilligersclub zag veel potentie voor de eigen leefomgeving en ging samen met andere vrijwilligers en professionele organisaties aan de slag. Er werd een beekdalen-visie ontwikkeld en ze kwamen in samenwerking met de gemeente tot herbestemming van de natuur. Het resultaat is inmiddels daar. Eind 2021 werden in het beekdal 22 jonge fladderiepen geplant. En dat is nog maar het begin. De komende jaren zal verdere verfraaïng van het beekdal van de Beeksche Waterloop een impuls geven aan de leefomgeving van Gemonde en hiermee ook aan die van Het Groene Woud.

“Met de vereende krachten van onze leden richten we de percelen in”, vertelt Sebastiaan Bakker van Natuurgroep Gestel. “Het beekdal was wat kaal en agrarisch. Nieuwe natuurelementen dragen bij aan de biodiversiteit en geven een impuls aan zowel zowel de landschappelijke kwaliteit als de recreatieve waarde van het gebied. Daar doen we het voor.”

Verbindingszone

Het projectgebied beslaat de Beeksche Waterloop tussen De Geelders (Hooge Beek) en de Genenberg (monding) die De Geelders met het Dommeldal verbindt. Het heeft veel potentie om te fungeren als robuuste verbindingszone tussen beide natuurgebieden. “De Beeksche Waterloop kan de ultieme verbinding vormen om planten en dieren probleemloos van het ene naar het andere gebied te laten migreren”, aldus Sebastiaan.

De kracht van vrijwilligers

Behalve initiatiefnemer Natuurgroep Gestel is ook ARK Natuurontwikkeling intensief betrokken bij het project. Brabants Landschap, Waterschap de Dommel, gemeente Sint-Michielsgestel en Stichting Landschap Het Groene Woud zijn eveneens partners. “De doelen die Natuurgroep Gestel met de Beeksche Waterloop heeft, sluiten naadloos aan bij die van Het Groene Woud”, aldus Ger van den Oetelaar, secretaris/penningmeester van de stichting. “Vrijwilligers worden in hun kracht gezet, waarbij de professionals ondersteunend zijn. Precies zo moet het gaan.”

Sebastiaan benadrukt dat Natuurgroep Gestel met haar partners niet op grote schaal aan het transformeren slaat. “Het gaat om kleine projecten, we doen het stap voor stap. Veel percelen die voor omvorming in aanmerking komen, zijn nog in het bezit van particulieren. Goed overleg is dus essentieel. Binnenkort houden we daarom weer een informatieavond.”

Volgende generaties

Natuurgroep Gestel ziet veel kansen voor het beekdal van de Beeksche Waterloop. Nu, maar ook voor volgende generaties. “Landschap, biodiversiteit en recreatie versterken elkaar”, benadrukt Sebastiaan. “In de toekomst willen we excursies organiseren voor schoolkinderen en andere groepen en tot meer plantacties komen, zoals nu met de fladderiepen. ARK leverde het materiaal, wij de menskracht. Dat werkt heel mooi. Het enthousiasme onder vrijwilligers en partners is groot, en dat is de basis.”

Beeld: Nieuwe fladderiepen bij de Beeksche Waterloop. Foto: Natuurgroep Gestel.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud