Project: Landschapsbiografie van de Dommel

Publicatiedatum: 09 juli 2022

Sinds enige tijd is Stichting Landschap Het Groene Woud bezig om samen met ruim twintig gerenommeerde auteurs een Landschapsbiografie van de Dommel te maken. Met de Landschapsbiografie wordt de levensloop van het stroomgebied van de Dommel op een toegankelijke en inspirerende manier in beeld gebracht, van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden en de groeiende menselijke invloed in de prehistorie en de historische tijd, tot en met het moderne landschap van vandaag en de kansen voor morgen. De Landschapsbiografie is daarmee niet alleen een publicatie die de rijke geschiedenis van het gebied laat zien, maar ook een inspiratiebron waarmee de historische en landschappelijke kwaliteit van het gebied versterkt kan worden. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden geënt op de landschappelijke identiteit van de regio.

Het totstandkomingsproces verloopt naar wens. Op vrijdag 30 september vindt er in Boxtel een bijeenkomst plaats waarin de Landschapsbiografie van de Dommel centraal staat. Hiervoor worden gemeente- en waterschapsambtenaren en bestuurders uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Het doel van deze bijeenkomst is om een tipje van de sluier op te lichten en zaken op te pikken die nog van belang zijn om mee te nemen in het vervolg. Ook wordt er ingegaan op de archeologische, ecologische en cultuurlandschappelijke kenmerken van het Dommelgebied. De Landschapsbiografie moet straks een veelvuldig gebruikt document worden bij onderzoek en ontwikkelingen op recreatief, economisch, ruimtelijk en historisch gebied door gemeenten, waterschappen en andere organisaties.

Betrokken partijen

Er zijn veel partijen betrokken bij de totstandkoming van de Landschapsbiografie, onder meer: provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, terreinbeheerders als Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, gebiedspartijen als Van Gogh Nationaal Park, gemeenten langs de Dommel in Nederland en België en diverse erfgoedorganisaties, onderwijsinstellingen en heemkundekringen.

Opgeven voor bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 om 13.00 uur in de raadzaal van de gemeente Boxtel. Belangstelling? Meld je dan vóór tot 15 september 2022 aan via het volgende e-mailadres: broestenburg@hetgroenewoud.com

Een deel van het stroomgebied van de Dommel van bovenaf gezien, Foto: Martien Roestenburg,

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud