Projecten in Het Groene Woud winnaar van de prijsvraag Brood en Spelen

Publicatiedatum: 05 juli 2018

Op woensdag 4 juli zijn de winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen bekend gemaakt. Dit initiatief van het College van Rijksadviseurs richtte zich op de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en perspectieven voor het platteland. Uit 95 inzendingen zijn ondermeer twee projecten uit Het Groene Woud tot winnaar uitgeroepen. Productief Peppelland (Meierijstad) is een pleidooi om de populier in te zetten als leverancier van het nieuwe, constructieve hout van de toekomst. De wederkeer van het pastorale landschap (Boxtel) wil kleinschalig landschap laten gelden als katalysator voor sociale en technologische innovaties, passend bij de schaal die het landschap rond 1850 had. De winnende projecten krijgen 25.000 euro om onder begeleiding van experts het idee verder uit te werken.

Aanvulling d.d. 11 juli 2018:

Behalve de twee bovengenoemde projecten zijn nog twee initiatieven vanuit Het Groene Woud in de prijzen gevallen.

De Natuurakker (Meierijstad) brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het realiseren van het plan zorgt voor een gebied waar men niet vast kan stellen of het een natuurgebied of landbouwgebied is. De inrichting is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.

Kwatrijn: generatiebestendig boeren in het hart van Brabant (Haaren): Het Kwatrijnconcept biedt toekomst voor melkveeboeren in kwetsbare landschappen, die verder willen met hun bedrijf, maar dat vanwege planologische en financiële druk niet kunnen op de oude manier. De innovatieve Kwatrijnstal voldoet aan de strengste eisen voor milieu, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing, en is economisch haalbaar omdat daar substantiële baten tegenover staan.

Meer info: https://prijsvraagbroodenspelen.nl/inzendingen/

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, dat het Rijk adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Juryvoorzitters Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) riepen grondeigenaren in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit leverde vanuit Noord-Brabant maar liefst 51 inzendingen op. Tijdens een bijeenkomst op 4 juli in Barneveld maakte de jury de acht winnende teams uit onze provincie bekend, waaronder dus de inzendingen Productief Peppelland en De wederkeer van het pastorale  landschap, beide gelegen in Het Groene Woud.

Productief Peppelland

Het plan Productief Peppelland is een pleidooi om de populier in te zetten als dé leverancier van het nieuwe constructieve hout van de toekomst, als alternatief voor (meer milieubelastend) beton en staal. Doel is om een uniek demogebouw te plaatsen midden in een populierenbos in de Meierij. Het is uniek omdat het wordt opgebouwd uit kruislaags verlijmd populierenhout (in het Engels CLT genoemd, Cross Laminated Timber). Het project moet ervoor zorgen dat de productiecapaciteit voor CLT sneller groeit.

Initiatiefnemer Job Wittens van Peppelhout (een coöperatie van populiereneigenaren): “De prijs is een bevestiging die eervol is en vertrouwen geeft. Het mooie van de prijsvraag was dat iedere inzending op creatieve wijze verschillende onderwerpen probeerde te verbinden om zo radicale ideeën van de grond te krijgen.”

Aan het project zijn naast Wittens ook ontwerper/architect Joost van der Waal en grondeigenaar Frans van Boeckel betrokken. Studio Marco Vermeulen dacht mee gedurende het proces.

Het team van Productief Peppelland met rechts Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel

De wederkeer van het pastorale landschap

Dit project is een initiatief van Lisa Franken en Nicolas Lernouldt, beide verbonden aan MTD Landschapsarchitecten. Zij willen het kleinschalige pastorale landschap terug brengen en dit laten vigeren als katalysator voor sociale en technologische innovaties, passend bij de schaal die het landschap rond 1850 had. De boerderij van coöperatie Herenboeren Wilhelminapark Boxtel, van waaruit gezamenlijk een kleinschalig gemengd boerenbedrijf wordt gerund, is gebruikt als voorbeeldlocatie voor een initiatief dat inspeelt op de kleinschaligheid van het landschap. “Het concept van de Herenboeren in Boxtel sprak ons aan”, zo licht Franken toe. “De consumenten zijn samen eigenaar en de boer werkt voor hen. Ze hebben goed gekeken naar hoe het landschap te gebruiken en ze zijn op de goede weg, maar er is nog een slag te halen. Zo zijn er nog structuren van het oude landschap aanwezig. Met het gewonnen geld kan het landschap weer functioneel teruggebracht worden naar de kleinschaligheid van vroeger.”

Lisa Franken en Nicolas Lernouldt.

Eervolle vermelding

Het project De Kippencoupé (Oirschot/Boxtel) ontving van de jury een eervolle vermelding. Dit project blaast nieuw leven in de historische spoorlijn, het Duitse Lijntje, op de zandgronden in Noord-Brabant tussen Boxtel en Veghel, door het versterken van de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve verbinding. Kippen worden naar het voer gebracht en scharrelen in een natuurlijke omgeving, wat beter is voor het dierenwelzijn, terwijl de onderhoudskosten aan het spoor beperkt worden. De Kippencoupé is een initiatief van landschapsarchitect Harro Wieringa (Witteveen+Bos) in samenwerking met Fladder Farm.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud