Projectgroep De Armenhoef ontvangt subsidie Streekfonds Het Groene Woud

Publicatiedatum: 04 september 2013

Best - Projectgroep De Armenhoef, bestaande uit Stichting deKapellekes, Stichting de Brabantse Boerderij en de initiatiefnemer, Heemkundekring “Dye van Best”, heeft vorig jaar het plan opgepakt om gezamenlijk de geschiedenis van De Armenhoef in Best in een boek vast te gaan leggen en daarnaast te komen met een educatieprogramma zowel voor het basis- als het middelbaar onderwijs. 

Subsidiebedrag

Naast eerder genoemde partijen is ook de gemeente Best een van de partners voor verschillende deelprojecten. Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft een subsidiebedrag toegekend aan de Heemkundekring “Dye van Best” van € 11.500 euro voor de uitvoering van de 2 projecten:  educatie en de monografie. Voor 31 december 2014 moeten beiden projecten afgerond zijn. 

Studenten

Twee studenten van de opleiding voor agrarische onderwijs STOAS gaan de opdracht uitvoeren. De betreffende onderwijsvormen worden vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken en indien mogelijk worden daar de programma’s ook uitgeprobeerd. Voor de basisschool wordt het boerenbedrijf uit de 14e eeuw als uitgangspunt genomen met de nu minder bekende landbouwproducten als spelt, gerst, pastinaak, mierikswortel. Voor het middelbaar onderwijs wordt eveneens uitgegaan van de 14e eeuw, maar hier wordt de economische situatie rondom de boerderij als belangrijkste element gebruikt. De relatie met de omgeving, juist om economisch overeind te blijven, zal het leidend thema zijn. Daarbij komen relaties met de bestuurlijke overheid aan de orde.

Buurtschap Aarle

Met name de samenwerking en regelingen binnen het buurtschap Aarle bij het benutten van de gemeint, de gemeenschappelijke gronden, worden als voorbeeld genomen.  Verder wordt er een programma gemaakt voor niet-schoolse groepen. Dit project krijgt een sterk historisch-archeologisch karakter. Verbanden met de opgravingen in Aarle en oude hoeven in de buurt zoals Ten Rodeke en de Burghof worden er, zo mogelijk, bij betrokken. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd en worden zaken voorbereid om ter plekke uitgebreide informatie te geven over de historie van De Armenhoef; dit in nauwe samenwerking met de gemeente.

Ongeveer 150 bladzijden

Monografie Het boek krijgt een omvang van ongeveer 150 bladzijden met afbeeldingen in kleur en specifieke zaken als geperiodiseerde opmetingen, kaartmateriaal, historische afbeeldingen van vergelijkbare en dateerbare objecten elders en actueel fotomateriaal. Onderwerpen die onder meer aan de orde gaan komen zijn: geschiedenis van de huidige bewoners en hun relatie met de boerderij, bouwhistorische beschrijving, archeologische waarnemingen en bevindingen, geschiedkundig achtergrond van de hoeve, eigenaars en bewoners en de restauratie.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud