Quickscans uitgevoerd door Brabants Landschap binnen het Erven Plus-project

Publicatiedatum: 11 augustus 2022

De afgelopen maanden zijn er door Brabants Landschap op diverse plekken weer 'quickscans' uitgevoerd op de erven die hebben deelgenomen aan ErvenPlus 1.0 en 2.0. Van vogelhuisjes tot wilde tuinen: wat doen mensen zelf om hun omgeving groener te maken?

Het Groene Woud ondersteunt dit project, omdat het naadloos aansluit bij onze doel om natuur, landschap en erfgoed te versterken voor en door de inwoners van ons gebied.

Bij een quickscan komt een deskundige een halfuur tot een uur op het erf bekijken en beluisteren wat er zoal vliegt en roept. Deze informatie wordt genoteerd. Ook het gedrag van de op het erf aanwezige vogels wordt meegenomen. Is de vogel voedsel aan het zoeken voor zijn jongen, of nog bezig met nestbouw?  Na een aantal jaar zullen de quickscanners nog eens langskomen om het onderzoek te herhalen. Zo ontstaat een beeld van de soortendiversiteit en de populatiegrootte bij de ErvenPlus-erven en worden de resultaten van de genomen maatregelen meetbaar.

Quickscanner Bastiaan en de Groene Storytellers maakten er dit leuke filmpje over, dat deels is opgenomen op het erf van Twan Tiebosch, bestuurslid van Het Groene Woud.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud