Ruim 1 miljoen euro steun van provincie voor Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Het Groene Woud

Publicatiedatum: 22 december 2016

Nationaal Landschap Het Groene Woud kan met steun van de provincie Noord-Brabant een groot deel van zijn ambities gaan realiseren om het landschap op alle fronten een kwaliteitsimpuls te geven. Met een bedrag van € 1.080.300,- gaat de provincie bijdragen aan elf projecten die tussen 2017 en 2020 gestalte krijgen in Het Groene Woud.

De ambities en in totaal 23 projecten zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Alle zijn gericht op het versterken van relaties, op ondernemerschap, een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap en op de beleving van de bezoeker. De projecten komen voort uit de streek of zijn ontwikkeld door Het Groene Woud zelf. Afgelopen september namen Gedeputeerde Staten (GS) het uitvoeringsprogramma in ontvangst. De provincie gaat aan elf projecten financieel bijdragen. Mogelijk komen daar nog vijf projecten bij.

Groen mozaïek van steden en dorpen

De projecten uit het programma van Het Groene Woud dragen concreet bij aan een circulaire economie in de streek, aan gastvrijheid en aan de realisatie vaneen groen, sociaal en vitaal landschap. Daarnaast zijn alle projecten gestoeld op de twee kernwaarden van Het Groene Woud: ‘groen in ál zijn facetten’ en ‘een mozaïek van dorpen en steden’.

Aansluiting bij ‘Brabant Verbindt’

Dit pakket aan ambities en kernwaarden sprak de provincie zeer aan, zo laten GS van Noord-Brabant in een brief weten. Vooral omdat ze door Het Groene Woud integraal worden benaderd en onderling worden verbonden. Daarnaast sluiten de doelen van Het Groene Woud aan bij het provinciale bestuursakkoord ‘Brabant Verbindt’. Daarmee kan Het Groene Woud volgens Gedeputeerde Staten een grote bijdrage leveren aan de provinciale identiteit, gemeenschapszin en dynamiek van de streek.

Daden in 2017

“We zijn blij met de financiële steun van de provincie en dat ze als partner in de projecten wil deelnemen”, reageert Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud. “Dat onderstreept dat de provincie de kwaliteiten van Het Groene Woud erkent.” Volgens Kortmann is daadkracht nu de volgende stap. “We willen in het eerste kwartaal van 2017 starten met de uitvoering van de projecten die de provincie heeft gehonoreerd.” Het Groene Woud houdt binnenkort diverse informatiebijeenkomsten over het Uitvoeringsprogramma. “Daar zullen we ingaan op de projectenrealisatie.”

‘We geloven in álle projecten’

De projecten uit het Uitvoeringsprogramma, waaraan de provincie geen financiële steun verleent, gaan wat Kortmann betreft door. “We geloven in die projecten. We zijn zeer gedreven om ook die uit te gaan voeren, met steun van al onze andere partners. Samen met hen zullen we zoeken naar andere financieringsmogelijkheden om alle ambities van Nationaal Landschap Het Groene Woud te verwezenlijken.”

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud