Samenwerking noodzakelijk voor behoud populieren

Publicatiedatum: 19 mei 2013

Wil de populier behouden blijven voor Het Groene Woud dan zal zowel voor- als achteraan in de keten moeten worden samengewerkt. Dat is de conclusie van de Bosgroep Zuid-Nederland die in opdracht van de Populierenwerkgroep Het Groene Woud een rapport opstelde. Deze conclusie is gebaseerd op een onderzoek naar de kosten en baten van diverse teeltvormen van populier bij verschillende groepen eigenaren. De start van een pilot in Schijndel voor bundeling van de oogst, afzet en aanplant is het direct gevolg van het rapport.

Betere afstemming

“Het is gebleken dat de verschillende gemeenten, terreinbeheerders en particulieren heel anders met de oogst, afzet en aanplant van populieren omgaan”, aldus Frans van Beerendonk, voorzitter van de Populierenwerkgroep Het Groene Woud. “Dit leidt tot minder efficiëntie en hierdoor tot hogere kosten en lagere opbrengsten, waardoor de teelt van populieren vaak niet rendabel is. Daarom zijn we gestart met een klankbordgroep, waarin zeven gemeenten zitting hebben. Dit leidt in ieder geval tot een betere afstemming. Maar we zijn ook tot de conclusie gekomen dat we een stap verder moeten gaan. Daarom starten we een pilot in Schijndel, waarbij we voor een gebied van 300 hectare samen gaan werken om de oogst, afzet en aanplant te gaan bundelen. We willen hierbij nadrukkelijk ook de particulieren betrekken die eigenaar zijn van populieren. Ons uiteindelijke doel is om op basis van de ervaringen van de pilot een groter samenwerkingsverband voor het gehele Het Groene Woud op te zetten dat leidt tot een gezond populierenbestand dat ook minder onderhoud vraagt en meer opbrengt.”

Waardetoevoeging

Ook achteraan de keten zal samenwerking leiden tot betere financiële resultaten. Het is mogelijk waarde toe te voegen aan het hout van populieren. Op projectbasis wordt populierenhout al verduurzaamd waardoor het beter bestand is tegen weersinvloeden. Hierdoor worden buitentoepassingen zoals tuinschermen en –huisjes, gevelbekleding en terreinmeubilair mogelijk. Ook worden al meubels voor binnenshuis van populier gemaakt. De aanpak voor andere mogelijkheden voor het toevoegen van waarde aan populierenhout wordt nog uitgewerkt, zoals de aanpak voor ontvezeling van hout, winnen van grondstoffen uit de populier voor gebruik in andere prodfucten en het profileren van de populier voor toerisme. Frans van Beerendonk: “We zijn ons bewust van de kansen die ook aan deze kant van de keten liggen. Maar we hebben er voor gekozen eerst vooraan de keten de samenwerking op te zetten. Dan zijn we daarna ook interessanter voor marktpartijen voor een gezamenlijke verkoop en verduurzaming van het populierenhout.”

Populierenwerkgroep

De Populierenwerkgroep Het Groene Woud is een samenwerking tussen de populierenwerkgroep Liempde, Landgoed Velder, Stichting Streekfestival Het Groene Woud en Staatsbosbeheer. Daarnaast verlenen diverse partijen uit de regio (o.a. gemeenten, Bosgroep Zuid, Brabants Landschap) hun medewerking aan het initiatief. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door  Stichting Streekrekening Het Groene Woud en ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.
 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud