Samenwerking rondom Biodiversiteits-tool op Werkplaats HGW

Publicatiedatum: 25 februari 2016

Ben je al bekend met de Biodiversiteits-tool? De Biodiversiteits-tool is een meet- en adviessysteem voor het ecologisch beheren van de natuur. Het systeem analyseert de aanwezige soorten (flora en fauna) in een gebied, de landschapselementen en het huidige beheer. Op basis van de analyses wordt advies gegeven over de manier waarop de biodiversiteit in een gebied versterkt kan worden. Zowel agrariërs, gemeenten als particuliere grondeigenaren kunnen er profijt van hebben. Via Werkplaats Het Groene Woud zijn al meerdere matches ontstaan om de Biodiversiteits-tool in de praktijk te brengen.

De Biodiversiteits-tool komt voort uit een project van de HAS Hogeschool en CropEye. David Hess en Maik Janssen, twee voormalige studenten van de HAS, hebben tijdens hun laatste studiejaar aan dit project mee mogen werken.  Ze hebben toestemming gekregen om zelfstandig met hun eigen bedrijven het project voort te zetten. Ze zijn de tool verder gaan ontwikkelen zodat het product daadwerkelijk op de markt kan. “Mensen die niet veel ecologische kennis hebben, kunnen middels deze tool hun gebied toch op natuurlijkvriendelijke wijze beheren”, aldus initiatiefnemer Maik. Het werkt eenvoudig en is op een praktische manier in te zetten.

Samenwerkingspartners

Omdat de tool in de conceptfase zit, moet er nog veel getoetst en ontwikkeld worden. Hiervoor zijn David en Maik op zoek naar locaties om de tool te testen. Ze hebben de Biodiversiteits-tool aangemeld op Werkplaats Het Groene Woud om via deze weg aan geschikte locaties te komen. Met succes, want inmiddels zijn er via de Werkplaats een aantal samenwerkingspartners gevonden. Zo ook Heempark ’s-Hertogenbosch, een prachtig natuurpark van de gemeente. Dit wordt mogelijk de nieuwe pilotlocatie voor de Biodiversiteits-tool. Daarnaast is via de Werkplaats ook contact gelegd met Helicon Opleidingen. Maik: “Het is de bedoeling dat stagiaires van de opleiding Toegepaste Biologie gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de metingen. Ook wordt Biodiversiteits-tool ingezet tijdens velddagen van deze opleiding.” Een mooie win-win situatie!

Werkplaats Het Groene Woud

Initiatiefnemers vinden elkaar via Werkplaats Het Groene Woud. Dat blijkt ook uit het voorbeeld van David Hess en Maik Janssen. Iedereen die op zoek is naar extra handen, materialen, advies of goede ideeën, kan zijn of haar initiatief aanmelden op de Werkplaats. Dit kan zowel door ondernemers, verenigingen, organisaties en particulieren. Het kan ook zijn dat er juist iets aangeboden wordt. Dit kan anderen weer helpen bij het tot uitvoering brengen van het initiatief. Zo ontstaan er matches en dragen initiatiefnemers en aanbieders samen bij aan de duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud