Scholen in Het Groene Woud vergroenen: ‘Kinderen leren beter met groen om zich heen’

Publicatiedatum: 25 januari 2018

In veel dorpen en steden in Brabant zijn scholen aan het ‘vergroenen’, ook in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Dit uit zich vooral in bomen en struiken op schoolpleinen met speelelementen van natuurlijke materialen. Dit gebeurt echter nog niet gestructureerd. IVN Brabant wil ‘natuur’ structureel op laten nemen in het onderwijs, ook in het lespakket. Daar gaat ze scholen bij helpen. Op initiatief van de provincie Noord-Brabant komt er ook een speciale provinciale subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen.

Rond de 120 vertegenwoordigers van onder meer scholen en gemeenten namen op 17 januari 2018 deel aan de bijeenkomst ‘Beter leren in het groen’, georganiseerd door IVN Brabant en de provincie Noord-Brabant. “Een groene schoolomgeving verbetert het leer- en concentratievermogen van kinderen”, zegt Joost Barendrecht, projectleider bij IVN Brabant.

Rekenles vervangen door buitenles

“Groen en natuur lenen zich uitstekend om kinderen meer te leren over voedsel, water, energie en klimaat”, gaat hij door. “Een groene omgeving is ook perfect voor traditionele schoolvakken zoals taal en rekenen. Tal van wetenschappelijke onderzoeken en ervaringen tonen al aan dat ‘buiten leren’ leidt tot betere prestaties. Ons idee is nu om scholen te voorzien van groene schoolpleinen die tevens een functie vervullen bij de lessen. Daarbij willen we reguliere reken- of andere lessen vervangen door buitenlessen. Maar wel zo, dat de voorgeschreven leerdoelen gewoon worden bereikt.” IVN Brabant zorgt ook voor een plan waarmee scholen hun pleinen goed kunnen beheren, zodat de groene omgeving toekomstbestendig blijft en vele jaren haar functies vervult.

Subsidie dankzij samenwerking

Volgens Barendrecht staan scholen erg open voor leren in het groen. “Ze hebben echter niet allemaal de financiële ruimte om dit te realiseren.” Dat gaat binnenkort veranderen. Tijdens de bijeenkomst kondigde gedeputeerde Erik van Merrienboer een nieuwe subsidieregeling aan voor gezonde, klimaatbestendige en ‘natuurlijk avontuurlijke’ schoolpleinen. De subsidieregeling komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het programma Jong Leren Eten, in Brabant uitgevoerd door IVN Brabant en de GGD.  

‘Bestuurlijk Avontuurlijk’

“We stellen samen meer dan twee miljoen euro beschikbaar”, vertelt projectleider Marjan van der Heide van de provincie Noord-Brabant. “Onder de noemer ‘Schoolpleinen van de toekomst’ willen we met dat bedrag de komende vijf jaar zoveel mogelijk schoolpleinen in Brabant gezond maken. Wel op voorwaarde dat de scholen het geld besteden aan een pleinontwerp dat klimaatadaptatie en biodiversiteit stimuleert, aan een inrichting die uitnodigt tot bewegen én aan de verbinding van het groene schoolplein met de lessen.”

Subsidie aanvragen

De planning is dat de regeling half maart 2018 wordt gepubliceerd. Schoolbesturen kunnen vanaf 10 april 2018 – de Nationale Buitenspeeldag – de subsidie aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vergroenen van schoolpleinen of buitenlessen kunt u contact opnemen met Joost Barendrecht van IVN Brabant, e-mail: schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl. Kijk ook eens op www.ivn.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de subsidieregeling? Neem dan contact op met Marjan van der Heide van de provincie Noord-Brabant, e-mail: schoolpleinen@brabant.nl.

Vergroenen van het schoolplein BBS Nieuw Zuid Meerendonk in 2016

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud