Start project PlantenNU in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 18 januari 2023

Stichting Landschap Het Groene Woud heeft de doelstelling om, in samenwerking met Van Gogh Nationaal Park (VGNP), het landschap in Het Groene Woud te versterken. Eén van de manieren om deze doelstelling te bereiken is het uitvoeren van een beplantingsproject. Dit project gaat deze winter nog van start onder de naam ‘PlantenNu in Het Groene Woud’.

Het project

Binnen de randvoorwaarden van het project ‘PlantenNu in Het Groene Woud’ kunnen deelnemers een bijdrage krijgen voor het aanplanten van landschapselementen. Denk hierbij onder meer aan (voeder-)hagen, bosplantsoen en eventueel laan- en fruitbomen.

Geïnteresseerden worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de initiatiefnemer de beplanting ook kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld. 

Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het perceel gelegen is binnen Het Groene Woud, en er geldt de verplichting om de beplanting in stand te houden. Percelen met een wettelijke verplichting tot landschappelijke inpassing of natuurcompensatie zijn uitgesloten van deelname. Ook privétuinen zijn in principe uitgesloten van deelname, tenzij de inrichting daarvan leidt tot een duidelijke verbetering van het landschap. In dat geval kan sprake zijn van een eigen bijdrage.

Deelnemen?

Woont u in Het Groene Woud en heeft u een locatie in het buitengebied met ruimte voor versterking van landschappelijke waarden door het aanbrengen van beplanting? Meldt u zich dan snel aan! Aanmelden kan via het mailadres plantennu-hetgroenewoud@orbis.nl Een medewerker van Orbis komt dan bij u langs. Via dit mailadres kunt u ook eventuele vragen stellen.

Stichting Landschap Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park

‘PlantenNu in Het Groene Woud’ is een project van Stichting Landschap Het Groene Woud. Het Groene Woud is één van de grondleggers van Van Gogh Nationaal Park. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Van Gogh Nationaal Park.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud