Streekfonds Het Groene Woud zoekt plaatselijke organisatie voor een nieuw bijenproject

Publicatiedatum: 05 februari 2016

Streekfonds Het Groene Woud introduceert een nieuw project om de bijenproblematiek aan te pakken. De bij, en vele andere ‘bestuivers’, staan namelijk door allerlei oorzaken sterk onder druk. Met het nieuwe project stelt het Streekfonds budget beschikbaar om in agrarische gebieden geschikte struiken en bomen aan te planten. Dit moet structureel bijdragen aan het leveren van stuifmeel en nectar, één van de belangrijkste voedingsstoffen voor bijen. Om het project uit te voeren en in goede banen te leiden, is het Streekfonds op zoek naar een plaatselijke actieve groep die zich bezighoudt met natuur en landschap. Streekfonds Het Groene Woud stelt een bedrag van in totaal vijftienduizend euro beschikbaar. Van dit bedrag is maximaal vijfduizend euro beschikbaar voor de organiserende plaatselijke groep en tienduizend euro voor de aanschaf van struiken en bomen.

Door het verdwijnen van stuifmeel- en nectarleveranciers, zoals bloeiende bomen, struiken en kruiden, zijn de leefomstandigheden van bijen erg verslechterd. Daarnaast heeft de honingbij ook nog last van de varroamijt, één van de ergste parasieten voor de honingbij. Streekfonds Het Groene Woud wil daar iets aan doen en introduceert daarom een nieuw project. Hiermee sluit het Streekfonds aan op het regionale bijenprogramma van Het Groene Woud dat momenteel ontwikkeld wordt.

De opgave

De organisatie, bijvoorbeeld een plaatselijke stichting of vereniging, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van dit project, krijgt de opdracht om partners te zoeken die op verschillende plaatsen in Het Groene Woud bomen en struiken willen planten. Het gaat hier voornamelijk om locaties in het agrarisch gebied of aan de dorpsranden. Een pakket van struiken en bomen wordt tegen inwisseling van vouchers ter waarde van vijfhonderd euro beschikbaar gesteld. De organisatie die verantwoordelijk wordt voor het project, dient dit te betalen met het bedrag dat Streekfonds Het Groene Woud beschikbaar stelt.

Interesse?

Organisaties die interesse hebben om dit project te uit te voeren, kunnen dit tot uiterlijk vrijdag 4 maart kenbaar maken via streekrekening@hetgroenewoud.com. De aanvraag moet bestaan uit een kort projectvoorstel met onder meer een beschrijving van de aanpak, een planning en een omschrijving van de afspraken die worden gemaakt met grondeigenaren om de beplanting te onderhouden. Informatie over het in te dienen projectplan en de voorwaarden zijn te vinden op de website. De drie organisaties met de beste voorstellen worden uitgenodigd voor een gesprek. Vervolgens kiest het bestuur van Streekfonds Het Groene Woud één partij die het project mag uitvoeren. Het project wordt via een formele beschikking overgedragen. Geïnteresseerden met vragen kunnen contact opnemen met projectsecretaris Désiré van Laarhoven via bovengenoemd e-mailadres of via 06-83246226.

Foto: Kees van den Oord, Imkerij 't BijenOord in Oirschot

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud