Themabijeenkomst Biomimicry bij Sanders Machinebouw Liempde

Publicatiedatum: 01 januari 2017

Als inwoner van Het Groene Woud, voel je je betrokken bij ons mooie gebied. Sterker nog: je hebt zelf ideeën over hoe Het Groene Woud nog mooier, aantrekkelijker en beter leefbaar te maken is of hoe anderen daar nog beter van kunnen genieten. Streekhuis Het Groene Woud wil je daarbij graag ondersteunen door middel van het organiseren van bijeenkomsten; zoals een avond over biomimicry op 24 januari 2017. Bij biomimicry vormen lessen uit de natuur de basis voor productontwikkeling of zelfs organisatieverandering.

Ben je een (sociaal) ondernemer? Ben je bezig met een start-up, ben je eigenaar van een bedrijf, werk je in een kleine tot middelgrote, en daardoor nog wendbare, organisatie? Of werk je bij gemeente of provincie en heb je belangstelling wat biomimcry kan bijdragen aan de circulaire economie? Ben je geïnteresseerd in voorbeelden van bedrijven in Nederland en ook in Het Groene Woud die vanuit biomimicry werken? Of heb je een vraag vanuit de praktijk en ben je benieuwd hoe de toepassing van biomimicry kan bijdragen aan de oplossing daarvan? Kom dan naar de thema-bijeenkomst ‘Biomimicry in Het Groene Woud’ op 24 januari aanstaande.

De themabijeenkomst staat helemaal in het teken van de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur om maatschappelijke problemen op te lossen. Een deskundige van BiomimicryNL zal tijdens de themabijeenkomst een inleiding verzorgen. Daarnaast geeft Bas Sanders van Sanders Machinebouw, tevens ambassadeur van BiomimicryNL, een toelichting op de wijze waarop zij biomimicry inzetten voor de productontwikkeling binnen hun bedrijf. Andere voorbeelden, toepassingen en methoden komen op de avond ook uitgebreid aan bod. 

Praktische informatie

  • Dinsdag 24 januari 2017
  • Onderwerp :  Biomimicry in Het Groene Woud
  • Tijd :  19.00 - 21.30 uur
  • Locatie :  Sanders Machinebouw, Heidonk 5,   5298 VM Liempde
  • Kosten :  € 25,- (ex BTW)

Aanmelden vóór 20 januari

Ben je geïnteresseerd? Meld je tijdig aan, door een e-mail te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com. Vermeld s.v.p. je naam, je organisatie en je contactgegevens. Graag ook aangeven welke specifieke vraag je hebt óf dat je algemene belangstelling hebt voor het onderwerp. Aanmelden vóór 20 januari. Ken je anderen die interesse hebben in deze avond? Stuur dit bericht dan door in je netwerk.

De volledige uitnodiging is hier als PDF te downloaden.

Wat is biomimicry?

De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios (’leven’) en mimesis (’imiteren’), dus letterlijk ’het leven imiteren’. De term biomimicry werd voor het eerst gebruikt door Janine Benyus in haar boek ‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ (1997). Daarbij hanteerde zij de volgende definitie:
- De natuur als model. Biomimicry is een nieuwe wetenschap die de voorbeelden uit de natuur bestudeert en imiteert of  als inspiratie gebruikt om problemen in geïndustrialiseerde  samenlevingen op de te lossen.
- De natuur als maatstaf. Biomimicry past ecologische  maatstaven toe om de ‘passendheid’/ ‘juistheid’ van inno vaties te bepalen. Na 3,8 miljard jaar evolutie heeft de natuur  geleerd: Wat werkt. Wat geschikt is. Wat blijvend is.
- De natuur als mentor. Biomimicry is een nieuwe manier van  kijken naar en waarderen van de natuur. Het introduceert  een tijdperk dat niet gebaseerd is op wat we uit de natuur  kunnen halen, maar wat we van de natuur kunnen leren.

Bas Sanders, engineer en innovator

Liempdenaar Bas Sanders is ambassadeur van BiomimicryNL en draagt vanuit zijn eigen achtergrond bij aan de ontwikkeling van biomimicry. Bas heeft een familieachtergrond van boswachters en machinebouwers, dus was het een logische stap om werktuigbouwkunde te gaan studeren en later technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Bas richtte in 2009 zijn bedrijf Sanders Innovation op. Dit stelde hem in staat om duurzame oplossingen te creëren, door onderzoek en expertise op het gebied van design, werktuigbouwkunde en natuur- en milieuwetenschappen. In 2010 nam Bas deel aan de Biomimicry and Design Course in Costa Rica waarna de Stichting biomimicryNL opgericht werd. Bas is tevens eigenaar van Sanders Machinebouw in Liempde. Bij dit innovatieve bedrijf wordt biomimicry toegepast bij het ontwerpen van nieuwe machines.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud