Tilburgs project ontvangt bijdrage van Landschappen van Allure

Publicatiedatum: 12 maart 2014

Woensdag 12 maart is door gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant bekendgemaakt welke projecten een bijdrage ontvangen vanuit de tweede tender van bijna 27 miljoen euro, in het investeringsprogramma Landschappen van Allure. Besloten is om te investeren in drie projecten, waaronder één project in Het Groene Woud: ‘Vorstelijk Landschap’ in Tilburg  is grotendeels gehonoreerd. De andere projecten zijn ‘West Brabantse Waterlinie’ en ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’. Niet gehonoreerd zijn ‘De Bossche Buitens’ (Het Groene Woud) en ‘Van A naar B’ (Brabantse Wal).

In een reactie zegt de voorzitter van het Streeknetwerk Het Groene Woud, Yvo Kortmann: “De uitslag stelt mij teleur, met name omdat bij het project De Bossche Buitens zoveel vrijwilligers en ondernemers zijn betrokken. Zij hebben erg veel energie gestopt in de ontwikkeling van de deelprojecten binnen het project. We zullen daarom alles uit de kast halen om het project De Bossche Buitens en het restantdeel van het Vorstelijk Landschap toch te kunnen realiseren.” Ook de provincie geeft aan energie te gaan steken in de projecten die nu niet gehonoreerd zijn. Ze vindt het van belang de ontstane ambitie in de regio voor deze projecten vast te houden en op een andere manier tot een uitvoering te komen. De participatie is immers groot en er is co-financiering beschikbaar.

Een Vorstelijk Landschap
Het project ‘Een Vorstelijk Landschap’ richt zich op de hoofdthema’s stad-land, natuur & recreatie bij de stad, landschap en cultuurhistorie, rust/stilte & slowfood, gezondheid. Er worden natuur- en landschapselementen aangelegd, de biodiversiteit in het landschap wordt verbeterd, de tuin en het park van een klooster en een hoeve worden in de oude glorie hersteld, er ontstaan belevingsroutes, kunst in het landschap, er komen sportlanes (voor fietsers en wandelaars) vanuit de stad en er worden (fiets en wandel)'ommetjes' aangelegd in het landschap. Projectpartners zijn de gemeente Tilburg, Abdij OLV Koningshoeve, Fontys, Waterschap de Dommel, gemeente Oisterwijk,  Diamant Groep, particuliere grondeigenaren, bewoners en maatschappelijke stichtingen. De projectsom bedraagt  8,2 miljoen euro. De maximale investeringsbijdrage van de provincie is 3,3 miljoen euro.

Forse investeringen
Het provinciebestuur heeft in totaal ruim 53 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de allure van drie belangrijke Brabantse landschappen kunnen vergroten: de Brabantse Wal, De Maashorst en Het Groene Woud. Vanuit de regio’s komt bijna 75 miljoen euro op tafel om de plannen te realiseren.

Belangrijk doel van ‘Landschappen van Allure’ is het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Volgens gedeputeerde Johan van den Hout komt die strategie prima uit de verf: “Dankzij de inzet van veel partijen worden de Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echt landschappen van allure, met een eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor verbinding van stad en platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van economie en ondernemerschap. Zo leveren ze een bijdrage aan de ambities van Noord-Brabant als Europese topregio.” Vanuit de eerste tender van Landschappen van Allure kregen drie projecten uit Het Groene Woud een bijdrage: Kloppend Hart van Het Groene Woud en Groene Corridor (Eindhoven-Oirschot) en het Biomassaplein.

Advies opgevolgd
Gedeputeerde Staten volgen met hun investeringsbesluit voor de drie projecten het advies van een externe commissie van deskundigen. De commissie beoordeelde de projecten op de volgende criteria: de mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het landschap; de mate waarin het project partijen laat participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling van het landschap betrokken zijn geweest; de mate waarin verdienmogelijkheden van het project voor het landschap bijdragen aan een structurele financiering van het versterken van het landschap; de mate waarin het project toepassing geeft aan innovatieve concepten en oplossingen in en voor het landschap.

De projecten ‘Bossche Buitens’ en ‘Van A naar B’ worden financieel niet gehonoreerd. Deze projecten kregen ook een uitstekende beoordeling, maar scoorden net iets minder hoog dan de andere drie.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud