Twee Groene Handdrukken uitgereikt voor bijzondere inzet binnen Het Groene Woud

Publicatiedatum: 13 juni 2022

Onlangs zijn er door Het Groene Woud twee Groene Handdrukken uitgereikt: aan Clemens Kerstolt en Piet Machielsen. Dit zijn beide mensen die zich hebben ingezet voor behoud en versterking van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in het prachtige gebied van Het Groene Woud.

Op 19 mei jongstleden werd Clemens Kerstholt uit Sint-Oedenrode verrast, tijdens zijn afscheidsreceptie bij de gemeente Meierijstad. Clemens heeft zich als strategische adviseur jarenlang ingezet voor het mogelijk maken van een veelheid aan ‘groene projecten’. Eerst bij de gemeente Sint-Oedenrode en de laatste jaren bij de gemeente Meierijstad.

Op 3 juni jongstleden nam Piet Machielsen afscheid als wethouder van de gemeente Oirschot. Hij is twaalf jaar wethouder geweest, en al die jaren droeg hij het landschap en erfgoed in en rondom Oirschot een warm hart toe. Hij ondersteunde lokale initiatiefnemers en behartigde hun belangen binnen lokale en regionale overlegstructuren.

Een waardering voor zowel Clemens als Piet is zeer gepast, omdat Het Groene Woud het nemen van verantwoordelijkheid en inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de eigen leefomgeving erg belangrijk vindt. Een schouderklop in de vorm van een Groene Handdruk bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 350 euro.  Dit bedrag door de ontvanger worden besteed aan een zelf te bepalen goed doel, dat hij of zij een warm hart toedraagt.

Piet Machielsen (links) ontvangt de Groene Handruk uit handen van Stan Kerkhofs, bestuurslid van Het Groene Woud (foto: James van Leuven)

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud