Van zeldzaam schaap naar waardevol perkament

Publicatiedatum: 17 januari 2012

Eeuwenoud perkament gevonden!
Perkament is misschien wel de meest duurzame informatiedrager. Verrassende vondsten van honderden jaren oude geschriften op perkament zijn nog steeds uitzonderlijk goed leesbaar. Kom daar maar eens om bij papier of een DVD-tje!

Perkament wordt gemaakt in een intensief proces van de huid van dieren. Perkament maken is (i.t.t. leerlooien) een uiterst milieuvriendelijk proces! Water, huiden en kalk zijn de ingrediënten, verder niets.
Nog slechts een enkeling in Nederland kent de fijne kneepjes van het ambacht. In het project: "Van zeldzaam schaap naar waardevol perkament" wordt het oude ambacht nieuw leven ingeblazen. En, door gebruik te maken van de huiden van zeldzame inheemse heideschapen, krijgen deze natuurbegrazers een extra economische waarde!

Zie voor meer informatie over het project www.kartuizerklooster.nl.

In een ambitieus project, mede mogelijk gemaakt met subsidie van de afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en de provincie Noord-Brabant in het kader van de campagne "BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018", wordt een voor Nederland nieuw product ontwikkeld: Perkament van schapenhuiden als een nieuwe economische drager voor de instandhouding van zeldzame schapenrassen. In samenwerking tussen de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel en de Stichting Schaapskudde Eerde is een intensief ontwikkeltraject gestart.

Het grote geheel
Het project "Van zeldzaam schaap naar waardevol perkament", is een onderdeel van het totaalproject "Kartuizerklooster onthult geheimen aan de Dommel". In dit totale project wordt de kennis van het Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel (gesticht in Olland) verwerkt in een publieksvriendelijke uitgave. Ook worden, in samenwerking met kunstenaars en ondernemers, specifieke produktmarktcombinaties gerealiseerd en worden landschapsvoorzieningen gemaakt, die de huidige kartuizerrelicten in het landschap beter leesbaar maken.
In "Van zeldzaam schaap naar waardevol perkament" kent de aanpak drie samenhangende onderdelen:

1. Nieuwe toepassingen met perkament door de Design Academy Eindhoven
Derdejaars studenten van de ontwerpafdeling Man and Identity van Design Academy Eindhoven, hebben de mogelijkheden van het gebruik van perkament voor nieuwe toepassingen onderzocht. Een tussenpresentatie leverde recent al geweldige nieuwe, moderne potentiële toepassingen op. In juwelen, in kleding, meubels, maar zelfs brillen, kan perkament worden gebruikt. Ook is geëxperimenteerd met nieuwe en verrassende verwerkingsmethodieken. Wie had gedacht dat je met perkament kunt breien? De creatieve geesten zijn nog aan het werk tot eind januari 2012.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken op de eindpresentatie van de studenten op 3 maart 2012 in de Schaapskooi in Schijndel. Voor verdere details, houdt de website www.kartuizerklooster.nl (agenda) in de gaten!

2. Bedrijfsmatige aanpak
Perkament maken en nieuwe toepassingen bedenken is een. Geld verdienen is twee.
De ambitie is om via dit project een professionele productie van perkament (nieuw) leven in te blazen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om een bedrijf op te zetten.Daarbij is het noodzakelijk de keten tussen leveranciers van huiden (de kuddes van zeldzame schapen in Nederland), producent(en) en afnemers zoveel mogelijk te sluiten.
De markt voor perkament in Nederland is klein. Die voor perkament van de huid van schapen nog kleiner. Dit waarschijnlijk omdat het maken van perkament van schapenhuiden meer bewerkelijk is en dit perkament voor de bestaande toepassingen minder geschikt lijkt. Vandaar de zoektocht naar nieuwe toepassingen en product markt combinaties.

3. Kennis en netwerkontwikkeling
Om een nieuwe markt te realiseren zullen wij faciliterend optreden. Onder andere door het organiseren van workshops en bijeenkomsten.
De eerste workshop zal plaatsvinden op 10 maart 2012 in de Schaapskooi in Schijndel. Iedereen die enig belang heeft bij zeldzame schapen, de productie en het gebruik van perkament zal in de gelegenheid worden gesteld om in de verschillende fasen van de productontwikkeling deel te nemen. De bedoeling is om de nog bestaande kennis over het maken van perkament te verspreiden, maar ook om partijen bij elkaar te brengen en te inspireren.

Specifieke details over deze workshop volgen nog, maar houd alvast 10 maart 2012 vrij in uw agenda! Op de website www.kartuizerklooster.nl (agenda) vindt u meer informatie.

Waarom perkament van schapen?
Zeldzame schapenrassen zoals het Drents Heideschaap, het Kempisch Heideschaap, de Mergelander, de Schoonebeeker en het Veluws Heideschaap, vormen een deel van onze levende geschiedenis. Deze rassen dienen behouden te worden, niet alleen vanwege historische overwegingen. Ze dragen immers ook nog eens genen in zich die bij uitsterven voor eeuwig verloren gaan.

De schapen worden vaak ingezet bij het beheer van natuurgebieden. Onder begeleiding van herder en honden of in omheinde gebieden, dragen zij bij aan biodiversiteit en het beheer en de ontwikkeling van natuur in Nederland. Helaas staat de financiële exploitatie van schaapskuddes continu onder druk. Een ieder weet dat je "je huid" duur moet verkopen. Hier liggen dan ook kansen voor de natuurbegrazende kuddes! Wie weet heeft straks elke heide zijn eigen schaapskudde, voor een stukje gefinancierd door de opbrengsten uit schapenhuiden voor perkament productie.

Dit project is dus een zoektocht naar een commercieel nut met tegelijk het behoud en de versterking van de historische waarde van de schapen. Perkament kan mogelijk een deel van de oplossing zijn.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud