Vlaamse schuur voor Olland

Publicatiedatum: 03 september 2012

Olland krijgt een eigen Vlaamse schuur. De eiken gebinten, afkomstig van een schuur in Hulten, staan overeind. Aan het einde van het jaar is de schuur naar verwachting gereed. Met de schuur wordt een economische basis gelegd voor behoud van de naast de schuur gelegen monumentale langgevelboerderij. Streekfonds Het Groene Woud leverde een bijdrage voor de realisatie van de schuur.

Op de Boxtelseweg in Olland (gemeente Sint-Oedenrode), gelegen tegen het natuurgebied De Geelders en aan het Duits Lijntje, wordt sinds enkele maanden gewerkt aan de bouw van een Vlaamse schuur. De schuur wordt opgericht bij de monumentale boerderij (1885) van de familie Van Heeswijk.  

Economische basis
Aanleiding voor de plannen voor de boerderij, inclusief de bouw van deze Vlaamse schuur, was in 2010 het ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied. Omdat de familie de wens had de boerderij te behouden, zijn er studies gedaan om een plan te maken hoe de boerderij op termijn in stand gehouden zou kunnen worden. Terwijl de sfeer en omgeving in stand blijft, willen de eigenaren met de Vlaamse schuur proberen een economische basis te leggen waarmee de boerderij ook in de toekomst als zodanig behouden kan worden.

Originele gebinten
In overleg met de gemeente Sint-Oedenrode en de Monumentencommissie is begin 2010 een Vlaamse schuur in Hulten (Tilburg) gekocht van een particulier die op de plek van de schuur nieuwbouw wilde plegen. Tijdens de eerste bezichtingen bleek dat de schuur nog in prima conditie was (complete gebintenconstructie) en nog verschillende authentieke aspecten bezat (zoals een voormalige leerlooierij en delen regelwerk voor de fistelstekwanden). De gemeente heeft, na aankoop van de schuur, samengewerkt met de eigenaren om de verplaatsing mogelijk te maken.

Herplaatsing
In het voorjaar van 2011 is de schuur door een team van bouwhistoricus (Jos Bertens), restauratie- en renovatiebouwkundige (Ing. Pedro Schamp) en verschillende vrijwilligers afgebroken. Na eerst de gehele schuur nauwkeurig ingemeten te hebben, zijn vervolgens alle onderdelen genummerd om vervolgens na het verwijderen van het rietendak de gehele constructie onderdeel voor onderdeel te demonteren.
Eind 2011 is in Olland begonnen met het grondwerk ter voorbereiding van de bouw van de Vlaamse schuur. In het voorjaar zijn de vloeren gestort en de poeren gemetseld waar de portalen (gebinten) op komen te staan. Eind mei konden de portalen worden opgezet met daarbovenop de spanten. Naar verwachting zal de bouw, inclusief het rieten dak, tegen het einde van dit jaar kunnen worden voltooid.

Bijdrage Streekfonds
De Vlaamse schuur wordt herbouwd, mede dankzij een bijdrage van de Provinciale LEADER en van het Streekfonds Het Groene Woud. Het Streekfonds wordt gevoed met extra rente die de Rabobank geeft over de rente die houders van een RaboStreekRekening Het Groene Woud ontvangen en door een deel van de rente die geschonken wordt door dezelfde rekeninghouders. Jaarlijks is vanuit het Streekfonds circa € 200.000,- beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van Het Groene Woud versterken. Zie www.hetgroenewoud.com/streekrekening.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud