Vleermuis zoekt hulp…

Publicatiedatum: 29 juli 2013

Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft zich als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de vleermuizen in Nationaal Landschap Het Groene Woud, waar onder andere Tilburg onderdeel van uitmaakt. Streekrekening Het Groene Woud heeft hiervoor financiële middelen en een adviserende vleermuisdeskundige beschikbaar gesteld. De Streekrekening heeft voor de praktische invulling een beroep gedaan op natuurwerkgroepen en andere organisaties. Per initiatief is 1.000 euro aan subsidie toegekend voor de aanschaf van het benodigd materiaal om het initiatief te realiseren. 

Doelstelling

Stichting Streekrekening Het Groene Woud vormt een ingenieus concept om financiële middelen vrij te maken voor duurzame projecten in Nationaal Landschap Het Groene Woud. De doelstelling van Streekrekening Het Groene Woud is om jaarlijks minimaal 200.000 euro  te subsidiëren aan duurzame projecten in Het Groene Woud, zo ook het vleermuisproject.

Ecologisch beheer

Brouwers Groenaannemers voert het ecologisch beheer in Landschapspark Moerenburg, gelegen aan de rand van de stad Tilburg. Uit ecologische monitoring is gebleken dat het kleinschalige cultuurlandschap van Moerenburg en het beekdal van de Voortse stroom als foerageergebied dienst doet voor verschillende vleermuissoorten.

Projectvoorstel

Brouwers Groenaannemers, een toonaangevende aannemer op het gebied van ecologie en biodiversiteit, zou Landschapspark Moerenburg graag ecologisch verrijken door het gebied te voorzien van de nodige verblijfplaatsen voor diverse soorten vleermuizen. Zodoende kwam Brouwers Groenaannemers met het volgende projectvoorstel:

Landschapspark Moerenburg biedt onderkomen aan vleermuis

Monitoring

Dankzij de financiële steun van Streekrekening Het Groene Woud, maar ook dankzij de toezegging en het enthousiasme van Gemeente Tilburg en Waterschap de Dommel, wordt Brouwers Groenaannemers in staat gesteld om een Landschapspark Moerenburg te voorzien van vleermuiskasten van verschillende types en afmetingen. De resultaten van de vleermuiskasten worden voor een periode van ten minste 3 jaar bijgehouden.

Profiteren

Vleermuizen profiteren op verschillende manieren van vleermuiskasten, namelijk:

- extra aanbod van verblijfplaatsen voor vleermuizen, in tijden dat natuurlijke verblijfplaatsen door sloop van gebouwen, isolering van gebouwen, renovaties en bos- en laanbeheer onder druk staan

- recreanten, omwonenden en terreineigenaren komen op positieve en uitdagende wijze met vleermuizen in aanraking

-  door het monitoren van de vleermuiskasten en de resultaten te delen ontstaat:

1) meer kennis over de verspreiding van vleermuizen
2) meer inzicht in de werking van vleermuiskasten en de toepasbaarheid als (vervangende) verblijfplaatsen

Volkstuinen

Volkstuincomplexen zijn rijk aan biodiversiteit. Enerzijds hebben de volkstuinders hier baat bij in verband met bijvoorbeeld bestuiving en omzetting van voedingsstoffen en structuur in de bodem. In enkele gevallen zorgt een klein deel van deze biodiversiteit echter voor overlast in de vorm van vraatschade en aantasting van de gewassen. Voor dit probleem zijn bestrijdingsmiddelen beschikbaar, maar dit probleem kan ook op biologische wijze worden aangepakt. Hiervan zijn tal van voorbeelden, maar de rol van vleermuizen hierin is nooit onderzocht, maar wordt wellicht onderschat. Brouwers Groenaannemers, een toonaangevende aannemer op het gebied van ecologie en biodiversiteit, zou graag eens onderzoeken of vleermuizen hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Zodoende kwam Brouwers Groenaannemers met nog een projectvoorstel:

Vleermuizen als natuurlijke ongediertebestrijder voor volkstuincomplexen Tilburg

Monitoring

Dankzij de financiële steun van Streekrekening Het Groene Woud, maar ook dankzij de toezegging en het enthousiasme van enkele volkstuinen in Tilburg, wordt Brouwers Groenaannemers in staat gesteld om een 4 volkstuinen te voorzien van vleermuiskasten van verschillende types en afmetingen. De resultaten van de vleermuiskasten worden minimaal 3 jaar bijgehouden.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud