Voortgang in het veld: Het eerste gras onder de laanbomen is gemaaid

Publicatiedatum: 20 juli 2018

Half juni, een maand nadat er vijfhonderd laanbomen in het grasland van melkveehouder Jan Schapendonk in Udenhout werden geplant, heeft de eerste maaironde plaatsgevonden. “Het ging prima”, aldus Schapendonk. “De bomen zijn op rijen met negen meter afstand van elkaar in bestaand grasland geplant. Dat is precies de breedte van de maaiwerktuigen. De opbrengst was vergelijkbaar met die van regulier grasland. Ik heb niet gewogen, maar schat dat de opbrengst 2000-3000 kilo droge stof per ha was.” Door de extreme droogte is de opbrengst van de volgende maaironde onzekerder.

Zie volledig nieuwsbericht voor een filmpje van de maaiwerkzaamheden.

Schapendonk: “Natuurlijk maak ik me samen met Gerald de Groot, bedrijfsleider van Boomkwekerij Udenhout, op dit moment zorgen over de droogte. Wat de bomen betreft gaat het nog om jonge aanplant. Ze krijgen veel water in de hoop dat ze goed wortel gaan schieten. Van dat water profiteert ook het grasland.”

Volgende maaironde

Wanneer de volgende maaironde kan plaatsvinden, is op dit moment moeilijk te zeggen. “Er moeten eerst wat malse regenbuien vallen”, benadrukt Schapendonk. “Daarna is er nog wel zo’n drie weken tijd nodig. Ik verwacht pas in de loop van augustus weer te kunnen maaien.”

Schaduwwerking

Zolang de bomen niet volgroeid zijn en dus nog maar beperkt schaduw geven, verwacht Schapendonk nauwelijks opbrengstderving van het grasland. “Pas in het derde, vierde of wellicht vijfde jaar zal hier misschien sprake van zijn. Op die termijn kunnen we pas goed zien wat de schaduwwerking van de bomen op het grasland is en in welke mate deze al dan niet derving tot gevolg heeft.”

De aanplant van de laanbomen op het grasland van Schapendonk maakt deel uit van het project Laanboomteelt op het melkveebedrijf, waarbinnen de teelt van gras en laanbomen wordt gecombineerd om schaarse grond zo optimaal mogelijk te benutten.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud