Vrijwilliger in beeld: bestuurslid Stan Kerkhofs

Publicatiedatum: 02 mei 2022

Het bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud is grotendeels vernieuwd. Naast de vertrouwde gezichten van Jeroen Naaijkens en Ger van den Oetelaar zijn zeven bevlogen vrijwilligers met kennis van zaken toegetreden. Zij zetten zich de komende jaren met veel energie in voor de kerntaak van Het Groene Woud: projecten ondersteunen die natuur, landschap en erfgoed in het gebied ten goede komen. In de komende nieuwsflitsen stellen we deze mensen voor. In deze editie: Stan Kerkhofs uit Oirschot.

Stan Kerkhofs (56) woont midden in het buurtschap Straten, landelijk gelegen ten oosten van Oirschot, daar waar vroeger de oude hertgang tussen Oirschot en Best lag. Stan studeerde biologie aan wat nu Wageningen University & Research heet en werkt inmiddels ruim dertig jaar voor Rijkswaterstaat. Daar richt hij zich op de realisatie van een circulaire economie en circulaire infrastructuren. ‘Een ondernemende verbinder met hart voor de publieke zaak’, zo omschrijft hij zichzelf op zijn LinkedIn-pagina. “Al ons handelen doen we vanuit verbondenheid met de natuur”, zo stelt Stan. “De mens maakt onlosmakelijk deel uit van de natuur. Zeker in het buitengebied komen natuur en landbouw samen. Die afwisseling vind ik mooi.” 

Oude rol in nieuwe tijd

Stan heeft een duidelijke visie en praat daar bevlogen over. “De boer, de burger en de natuur moeten weer dichter bij elkaar komen. Tot vijftig jaar geleden had een boer een veelzijdige rol: als grondstofproducent, als natuurbeheerder, als dé verbinder in het buitengebied. De boer vormde het cement van de samenleving. Nu verdwijnt de boer meer en meer en daar maak ik me zorgen over. Ik denk dat de boer in deze nieuwe tijd weer op zoek moet gaan naar zijn oude rol. Daarbij is het belangrijk dat de boer onderdeel is van een grotere gemeenschap. We moeten het met elkaar doen, zeker nu! De boer van de toekomst werkt in coöperatief verband samen met zowel andere boeren als burgers. Zeker ook in Het Groene Woud, bij uitstek een gebied waar mensen samen wonen en werken. Bouwen aan je leefomgeving van nu en die van de toekomst doe je samen, op alle gebied: voedsel, energie, hout, brood.”

Low Tech Campus

Niet alleen voor Rijkswaterstaat zet Stan zich in voor een circulaire economie. Zeker ook thuis in Oirschot, op zijn eigen circulaire boerderij, geeft hij het goede voorbeeld. Hij heeft er een ‘Low Tech Campus’ gerealiseerd (met een knipoog naar de High Tech Campus in Eindhoven) waar hij de samenwerking tussen natuur, boer en gemeenschap stap voor stap in praktijk brengt. Stan helpt ook twee jonge mensen van www.devoedselketen.nl die met hun permacultuurtuinderij op zijn erf actief zijn. “Het Brabant van de toekomst is ondernemend, en heeft behalve alle ‘high tech’ ook een beetje ‘low tech’ nodig, zo denk ik stellig”, lacht Stan. “Met elkaar moeten we onderzoeken wat ieders toekomstige rol is. We staan voor meer opgaves dan alleen de natuur. Voor de toekomst van Het Groene Woud is de gemeenschap leidend. Die gemeenschap trekt de verantwoordelijkheden meer en meer naar zich toe. Instituties als gemeenten, de provincie, waterschappen en natuurbeheerders vervullen steeds meer een ondersteunende rol.”

Handelingsperspectief

“Als Het Groene Woud hebben we iets te doen. Dat gaat verder dan overal zoveel mogelijk natuur maken. Natuurlijk is dat midden in kerngebieden als de Mortelen en de Kampina belangrijk, maar een gebied moet meer doen: energie opwekken en grondstoffen produceren. Natuur versus landbouw? Van dat idee moeten we af! Boeren, burgers, defensie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en ga zo maar door: ze moeten samen tot maatschappelijke verdienmodellen komen en daarmee gaan experimenteren. Het is belangrijk om zowel de boeren als de gemeenschap handelingsperspectief te bieden. Wachten kan niet meer. Natuurlijk zijn ook vrijwilligers belangrijk, zoals je in Het Groene Woud goed ziet, maar enkel daarop varen kan niet, dat maakt het te kwetsbaar.”

Hand in hand

Uit iedere zin die hij spreekt, blijkt de gedrevenheid van Stan. “Waar mijn vuur vandaan komt? Misschien wel uit zorg. Er moet nu gehandeld worden. Ook door Het Groene Woud. We moeten gezien worden en er met léf ingaan. Er is meer nodig dan de zoveelste poel of houtwal. Boeren, burgers en organisaties moeten elkaar in de ogen kijken en toewerken naar integratie. Vroeger waren boeren circulair, klimaatneutraal en zelfvoorzienend. Ik denk dat dit nog steeds kan. Ik geloof in hand in hand produceren. Gewoon thuis, in je eigen omgeving, in Het Groene Woud. Ik voel de urgentie.”

Stan Kerkhofs op zijn eigen ‘Low Tech Campus’ in Oirschot. – Foto: Communicatieteam Het Groene Woud.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud