Vrijwilliger in beeld: bestuurslid Twan Tiebosch - “Buiten maken we het verschil!”

Publicatiedatum: 10 juli 2022

Het bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud is grotendeels vernieuwd. Naast de vertrouwde gezichten van Jeroen Naaijkens en Ger van den Oetelaar zijn zeven bevlogen vrijwilligers met kennis van zaken toegetreden. Zij zetten zich de komende jaren met veel energie in voor de kerntaak van Het Groene Woud: projecten ondersteunen die natuur, landschap en erfgoed in het gebied ten goede komen. In de komende nieuwsflitsen stellen we deze mensen voor. In deze editie: Twan Tiebosch uit Boxtel.

Twan Tiebosch (53) woont in het buitengebied van Lennisheuvel (gemeente Boxtel). Twan studeerde Watermanagement aan wat nu Wageningen University en Research heet. Hij werkt al jaren als zelfstandig adviseur in waterbeheer. Op dit moment is hij onder meer actief als procesmanager voor provincie Noord-Brabant, waar hij de provincie en andere Brabantse partijen adviseert over grondwater en vooral droogte. In zijn vrije tijd denkt hij mee over wandelpaden en andere routes in zijn eigen leefomgeving. Ook is hij bestuurslid van de Brabantse Milieufederatie.

“Voor de provincie kijk ik samen met anderen naar wat de droogte op langere termijn voor Brabant betekent, zowel maatschappelijk, ecologisch als bestuurlijk. Droogte heeft effect op veel zaken: ons drinkwater, de natuur, het landschap.” Niet alleen als professional zet Twan zich in, ook als burger en als inwoner van Het Groene Woud is hij zich bewust van wat er om hem heen gebeurt. “Ik woon op een mooie plek in Het Groene Woud en vind het belangrijk om mijn omgeving en die van anderen nog beter te maken en voor de lange termijn te behouden. Ik wil iets teruggeven, zou je kunnen zeggen.”

Eigenaarschap

Twan benadrukt dat het in Het Groene Woud echt om de mensen gaat. “Die staan centraal en juist dat vind ik mooi. Het Groene Woud is van ons allemaal en straalt dat ook uit. Het is belangrijk om er met elkaar aandacht aan te besteden en het gebied beter te maken. Dat werkt twee kanten op. Wat goed is voor Het Groene Woud is goed voor de streek én voor de mensen die er wonen.” Hij onderstreept het belang dat Het Groene Woud hecht aan eigenaarschap. “Je bent verbonden aan je eigen leefomgeving en aan een project op een heel herkenbaar, concreet niveau. Niet vanuit de bestuurskamer, maar daadwerkelijk buiten: op het veld, het schoolplein en in het buurthuis.”

Natuur en landschap

Twan: “Natuurlijk richt Het Groene Woud zich op meer groen. Meer groen in het landelijk gebied, in de steden en in de dorpen. Biodiversiteit en klimaatbestendigheid zijn belangrijk. Er ligt een flinke opgave. Hiervoor is een langlopend programma ontwikkeld, dat ik steun en wil uitdragen. Ik vind het belangrijk om geen tegenstellingen en scheidingen te creëren: landbouw hier en natuur daar. Voor beide moet er begrip zijn. Landbouw werkt met natuur en natuur kan ook produceren. Laat dit leidend zijn. Ik pleit voor één Brabant, niet voor een opgedeeld Brabant.”

“Het Groene Woud is groen, maar hoeft niet donkergroen te zijn”, zo stelt Twan. “Dan word je een actieclub en verlies je draagvlak. Ook verbinding met de landbouw is belangrijk. Ik zou het mooi vinden wanneer boerenbedrijven zich bij Het Groene Woud aansluiten. Ja, ook in deze tijd!”

Waardevol netwerk

Voor de (nabije) toekomst hoopt Twan dat Het Groene Woud in staat is om uitvoeringsprocessen wat te versnellen, zeker op lokaal niveau. “Geen vergadercultuur, maar de handen uit de mouwen. Het is belangrijk om daarbij de lokale gemeenschap met streekwerken als Het Groene Woud te verbinden.” Hij noemt het netwerk van Het Groene Woud waardevol, evenals de betrokkenheid bij een groter geheel en de samenwerking met organisaties als het Groen Ontwikkelfonds en ARK Natuurontwikkeling. “Natuurlijk is ook de politiek belangrijk, maar als landschapsstichting moeten we niet alleen actief zijn in het beleidscircuit. Buiten maken we het verschil.”

Over vijf jaar verwacht Twan dat Het Groene Woud nog sterker verweven is met Van Gogh Nationaal Park. Ook denkt hij dat de focus nog meer dan nu ligt op het realiseren van draagvlak en medewerking binnen de lokale gemeenschap. “Ik geloof dat dat de weg is om dingen sneller voor elkaar te krijgen.”

Foto: Communicatieteam Het Groene Woud

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud