Vrijwilliger in beeld: Carel Brands van Stichting Duurzaamheidsvallei

Publicatiedatum: 13 maart 2022

Al sinds de oprichting in 2014 zet Stichting Duurzaamheidsvallei zich in om het landschap, de cultuur en de recreatie in het buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg (Heukelom) een impuls te geven. Met succes: vele projecten, gecoördineerd door de stichting, maakten het gebied de afgelopen jaren mooier en aantrekkelijker. Dit is geen sinecure, en vraagt om gedreven vrijwilligers met veel toewijding en kennis van zaken. Carel Brands (74) is zo’n vrijwilliger. “Als ik ergens een kansje zie, dan ga ik bellen.” 

Op een picknickbank in de volle zon, tegenover het café van Mie Pieters, kijkt Carel tevreden uit over ‘zijn’ Heukelom. De Voorste Stroom meandert er doorheen, in de verte gloort de skyline van Tilburg en even de bocht om ligt de hangbrug, gerealiseerd door de stichting. “Daar wandel ik graag met mijn kleinkinderen naar toe”, vertelt Carel. “Mijn en onze inspanningen vormen hun erfenis.”

Verbinder en pionier

Stichting Duurzaamheidsvallei vloeide voort uit de activiteiten rondom 800 jaar Oisterwijk. Carel was één van de oprichters. “Ik zet me graag in, kan eigenlijk niet anders.” Hij onderschrijft de doelstellingen van de stichting volledig: recreatief gebied ontwikkelen, duurzame energievoorzieningen realiseren, educatie en ondersteuning van cultuurhistorische projecten. “Zie je daar die boerderij liggen, met al die zonnepanelen op het dak?”, wijst Carel vanaf de picknickbank. “Die panelen hebben wij mede gerealiseerd.” Ook zijn er inmiddels al tienduizenden bomen en struiken geplant in het gebied en zijn er veel wandelroutes aangelegd. Met het jaarlijkse dancefestival Intense dat in het gebied plaatsvindt, worden in goede samenwerking duurzaamheidsacties uitgevoerd. Carel: “Samen met nog zes andere bevlogen types vormen we het stichtingsbestuur. Daarnaast zijn er allerlei werkgroepen. Die krijgen een taak toebedeeld met daaraan gekoppeld een budget. Soms is het nog nodig om er externe deskundigheid bij te zoeken. Mijn rol? Ik breng partijen bij elkaar. Ik kom tot afspraken, leg ze vast en zorg dat ze nageleefd worden. Ik zie mezelf als een verbinder en pionier. Dat was ik vroeger al, toen ik voor gemeente Tilburg werkte, en nu nog steeds. Soms heb je bijvoorbeeld een plek waar jonge reeën leven en bromfietsers rondsnorren. Dat gaat moeilijk samen, maar dan probeer ik toch een weg te vinden.”

Zelfvoorzienend

De stichting is grotendeels zelfvoorzienend. “We werken veelal in opdracht en krijgen daar een vergoeding voor. Daarnaast ontvangen we enkele subsidies, zoals van Stichting Landschap Het Groene Woud. Ik zie ons echt als een netwerkorganisatie. Het bestuur coördineert, maar we gaan ook allemaal mee het veld in.”

Carel heeft de aandachtspunten voor de komende jaren helder voor ogen. “We vinden het belangrijk dat natuur en verstedelijking samen optrekken. Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar dat moet wel met zorg voor natuur en groen gebeuren. We zijn druk bezig met natuurontwikkeling in ‘De Benedictus’, een gebied ten zuiden van de Voorste Stroom. Wat ik zelf ook heel mooi vind: we werken aan begeleide wandelingen voor psychiatrische patiënten in samenwerking met de GGD. Ik ben er heilig van overtuigd dat mooie natuur en een fraaie leefomgeving de gezondheid van ons allemaal ten goede komt.”

Continuïteit en onderhoud

Nu er al veel gerealiseerd is, wordt ook continuïteit en onderhoud steeds belangrijker. Carel: “Van wandelpaden tot informatieborden, alles blijft aandacht vragen. Eén van mijn medebestuursleden heeft een soort handleiding geschreven voor het onderhoud van klein-landschappelijke elementen. Daarmee hebben we bereikt dat de grondeigenaren dit nu zelf oppakken. Ik vind het mooi en waardevol om met een team iets te organiseren waar de hele gemeenschap plezier van heeft. Vaak brengt dat iets in beweging. Ik zie hier nu mensen het gebied ingaan om bankjes te repareren en met prikkers troep op te ruimen. Daar doe je het voor. Ik zeg altijd: ‘Samenwerken doe je niet alleen!’”

Beeld: Carel Brands midden in Heukelom. Foto: Het Groene Woud.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud