Vrijwilligers gezocht voor realisatie historische erven in Liempde

Publicatiedatum: 25 november 2015

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de realisatie van historische erven in Liempde. Het is de bedoeling om op bestaande locaties specifieke kenmerken van authentieke erven te versterken of opnieuw aan te brengen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf januari 2016. Het project wordt uitgevoerd door Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB). In totaal worden zeven erven door SdBB onder handen genomen. Vier in opdracht van SPPiLL en drie als uitvoering van een wederopbouwproject van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, waarbij natuurgebied De Scheeken een van de aandachtsgebieden is. Vanuit SPPiLL is de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten betrokken.

Historische boerenerven behoren naast boerderijen tot het cultureel erfgoed. Met dit project willen de initiatiefnemers deze cultuurhistorische, waardevolle elementen weer terugbrengen in het Liempdse landschap. In februari 2015 werd een oproep gedaan aan grondeigenaren om zich aan te melden. Inmiddels zijn er zeven locaties geselecteerd, waarvan er vier definitief vast liggen. Een professionele tuinarchitect maakt de ontwerpen en vanaf januari 2016 kan er (naar verwachting) gestart worden met de realisatie. Een groot karwei en daarom is de projectgroep op zoek naar extra hulp. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit graven, scheppen, aanplanten en overige hand- en spandiensten zoals materialen sjouwen. Daarnaast wordt er ook gezocht naar mensen die klinkers willen leggen. Samen aan de slag met een gezellige club collega’s! Iedereen die interesse heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl of 06-83246226.

Locaties

De erven worden in ieder geval gerealiseerd aan de Donkerstraat 2, Barrierweg 23 en bij het toekomstige bezoekerscentrum van SPPiLL aan de Barrierweg 4. Daarnaast komt er, in samenwerking met Brabants Landschap, ook een historisch erf bij Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2. Hoe een historisch erf eruit ziet, is altijd verschillend. Iedere tijdsperiode had vroeger haar eigen kenmerken. Co Kramer, lid van de SPPiLL-projectgroep: “Er zijn verschillende elementen die typerend zijn voor een historische erf. Aan één kant van het erf staan vaak hoogstamfruitbomen en aan de andere kant ligt een moestuin. Er staat meestal ook een notenboom. Er wordt nooit asfalt gebruikt, maar alleen klinkers of zand. Het is natuurlijk mooi als er ook een waterput of bakhuisje staat.”

Gastvrij hart van Het Groene Woud

De realisatie van de historische erven is één van de deelprojecten waarmee de SdBB samen met SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Het vormt onderdeel van het overkoepelende project ‘Liempde, gastvrij en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. Met de uitvoering van het project ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot de centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud en wordt een bezoek als toerist of recreant nog interessanter. Het is dan ook belangrijk dat de historische erven publiekstoegankelijk worden. Daarnaast neemt SPPiLL de erven op in haar arrangementen, wandel- en fietsroutes.

Het erf van Barrierweg 4 in Liempde

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud