WATERARENA MOZAÏEK DOMMELVALLEI OP WOENSDAG 28 NOV. Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan!

Publicatiedatum: 09 november 2018

Op woensdag 28 november aanstaande vindt de ‘WaterArena Mozaïek Dommelvallei’ plaats in Sint-Oedenrode. Dit bijzondere evenement is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor ruimtelijke vraagstukken waarin wateropgaven een hoofdrol spelen. We gaan in dialoog met Rijksbouwmeester Floris Alkemade, gedeputeerde Erik van Merrienboer en Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.  Wil je hen een vraag stellen? Deze kun je vooraf insturen. Wil je erbij zijn? Dat kan, want naast professionals zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Meld je uiterlijk 19 november aan!

In gesprek met…

We hebben voor u een aantrekkelijk programma samengesteld met boeiende betogen en bijdragen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, gedeputeerde Erik van Merrienboer en directeur Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Er is ook ruimte voor dialoog. Zo gaan we in gesprek met Floris Alkemade over hoe ‘watermachines’ de verbindende schakel kunnen zijn in de integrale gebiedsontwikkelingen in Brabant. Met Erik van Merrienboer praten we over de wijze waarop de nieuwe Omgevingswet hieraan kan bijdragen en met Mary Fiers gaan we in gesprek over wat het GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant) kan betekenen voor Mozaïek Dommelvallei.

Download hier de volledige uitnodiging als pdf.

Vragen staat vrij, stuur ze vooraf in

Onderdeel van het programma is ook een kringgesprek met Floris Alkemade, Erik van Merrienboer en directeur Mary Fiers. Heeft u vragen die u graag aan hen wilt stellen? Stuur ze dan vooraf in via communicatie@hetgroenewoud.com

Position paper voor een heldere boodschap

Het programma vormt de opmaat naar een position paper. Hierin beargumenteren we de standpunten over het belang van samenhangende maatregelen voor de bodem, bodemkwaliteit, landschap, klimaatadaptatie en energietransitie. Een position paper helpt om standpunten voor iedereen duidelijk, scherp en eenduidig te communiceren.

Binnen enkele weken na de WaterArena is de position paper klaar. De manifestpartners van Mozaïek Dommelvallei zullen deze aanbieden aan de fracties die in maart 2019 deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen van Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas.

Position movie

De fracties ontvangen ook een position movie. Tijdens de WaterArena maakt TV Meierij hiervoor opnamen. Zowel de paper als de movie worden digitaal verstuurd aan alle gemeenteraden binnen het werkgebied van Mozaïek Dommelvallei, deelnemers aan de WaterArena en personen die uitgenodigd zijn voor de WaterArena.

Bent u erbij?

Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 19 november aanstaande uw aan- of afmelding via communicatie@hetgroenewoud.com Laat u, bij aanmelding, ook even weten of u blijft lunchen?

Programma

 • 09.00 – 9.15 uur Inloop met koffie/thee
 • 09.15 – 9.20 uur Welkomstwoord door Jan Kerkhof, voorzitter stuurgroep Mozaïek Dommelvallei.
 • 09.20 – 9.45 uur Presentatie Floris Alkemade: ‘Mozaïek Dommelvallei. Van koersen en kansen naar oplossingen en maatregelen’.
 • 09.45 – 10.00 uur Presentatie Erik van Merrienboer over de inzet van de Omgevingswet voor een duurzame economie, robuuste beeklandschappen, energietransitie, klimaat-adaptatie en landbouwtransitie (Mozaïek Dommelvallei 2.0).
 • 10.00 – 10.40 uur College Dommelmozaïek – deel 1 Kringgesprek met alle deelnemers o.l.v. Floris Alkemade. De gespreksonderwerpen zijn gebaseerd op het inhoudelijk programma en de ingeleverde vragen.
 • 10.40 – 10.55 uur Pauze
 • 10.55 – 11.10 uur Presentatie Mary Fiers: ‘Wat kan het GOB betekenen voor Mozaïek Dommelvallei 2.0?’
 • 11.10 – 11.40 uur College Dommelmozaïek – deel 2 In gesprek met Floris Alkemade, Erik van Merrienboer en Mary Fiers o.l.v. Jan Kerkhof.
 • 11.40 – 11.50 uur Plenaire terugkoppeling en reflectie door Floris Alkemade, inclusief het vaststellen van bestuurlijke doel(en).
 • 11.50 – 12.00 uur Afsluiting door Jan Kerkhof, inclusief afspraken in het licht van de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas.
 • 12.00 – 13.00 uur Lunch
 • 13.00 – 13.30 uur Napraten

Locatie

Knoptoren Sint-Oedenrode, Kerkdijk Noord 8, 5491 AR Sint-Oedenrode

Landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft zijn gedachten al eens uitgebreid laten gaan over de stad, het (platte)land en watermachines. Nieuwsgierig? Bekijk dan dit interview.

Het belooft een bijeenkomst te worden vol inspiratie en kennisdeling. Tot woensdag 28 november!

 

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud