Wilde Gans en Graan 2.0 winnen € 20.000

Publicatiedatum: 27 november 2012

Tijdens het Diner Pensant van de Heidemij afdeling Noord-Brabant op woensdag 21 november werden de projecten Graan 2.0 en Wilde Gans als winnaar gekozen uit een groep van tien genomineerde projecten. De winnaars krijgen begeleiding bij het opzetten en/of uitvoeren van hun project ter waarde van € 20.000. Het thema van de wedstrijd was ‘Het nieuwe voedsel als basis voor duurzaamheid’.

Eerder dit jaar is een oproep geplaatst waarop mensen met een goed idee voor ‘Het nieuwe voedsel als basis voor duurzaamheid’ zich konden inschrijven. 38 projecten schreven zich in, waarna de tien meest aansprekende, vernieuwende en kansrijke initiatieven zich op woensdag 21 november presenteerden tijdens het Diner Pensant. De jury selecteerde tijdens deze bijeenkomst de twee winnaars. Criteria hierbij waren: innovativiteit, duurzaamheid, impact, katalyserende rol Heidemij en aansluiting op het Heidemij-profiel. Naast de strijd om de eerste twee plaatsen was het Diner Pensant ook bedoeld om alle projecten te voorzien van goede ideeën en inspirerende feedback van de aanwezigen.

Winnaars
De twee winnende projecten zijn Graan 2.0 en Wilde Gans. Het eerste project is een initiatief van de HAS en is erop gericht meerjarig graan te introduceren. Graan wordt nu overal ter wereld geteeld als éénjarig gewas, terwijl de meerjarige variant ook bruikbaar is. Door een uitgebreider wortelstelsel en voortdurend begroeide landbouwgronden maakt meerjarig graan beter gebruik van grondwater en voedingsstoffen en vraagt de teelt ervan minder bodembewerking, gewasbeschermingsmiddellen en meststoffen. Initiatiefnemer van het Wilde Gans-project is Johan van den Hout, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. Met dit project wil Johan een lans breken voor de wilde gans. Wilde ganzen zijn een zegen voor de natuur. Maar ze zijn een plaag voor boeren en gevaarlijk voor het vliegverkeer. Vanwege deze schade en overlast mag er op gejaagd worden. De jagers zitten met de dode ganzen in hun maag en daarom worden de meeste ganzen vernietigd. Uit oogpunt van duurzaamheid is dat geen goede zaak. Met het project wil Johan van Hout de wilde gans terug op de borden van Brabanders krijgen.

Beide projecten krijgen ieder begeleiding vanuit Heidemij/Arcadis bij het opzetten en/of uitvoeren van hun project ter waarde van € 20.000. Beide initiatiefnemers zullen bovendien op zoek gaan naar goede projecteigenaren voor hun project, omdat zij beiden deze rol niet kunnen invullen.

Breed scala
Het thema ‘Het nieuwe voedsel als basis voor duurzaamheid’ trok een breed scala aan initiatieven aan. Naast de winnaars waren de volgende acht projecten genomineerd voor het Diner Pensant: ProviandRuil (Anne Marie Verkade), ReFood (Marcel de Geus), Met zorg van grond naar mond (Judy Kerkhofs), De fruit- en groentemachine (Katja Wittens), Kamelenmelk (Frank Smits), Altijd weer die algencake! (Hans van de Wetering), Voedselcoöperatie Boxtel (Jan Juffermans), Voor het net vissen … met De Stroom mee (Jack van der Schoot).

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud