ZET treedt toe tot bestuur Streekhuis Het Groene Woud

Publicatiedatum: 19 maart 2015

Ginette Veensma, directeur-bestuurder van Zet in Tilburg, is op 12 maart 2015 toegetreden tot het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Streekhuis Het Groene Woud. Zet is een bureau dat op het gebied van leefbaarheid, participatie en vitaliteit adviseert, faciliteert en implementeert. Ze vertegenwoordigt met de bestuursaanstellingen de sociale component binnen Het Groene Woud.

Het Groene Woud geeft, met Zet binnen haar gelederen, verder vorm aan integrale gebiedsontwikkeling. Dankzij Zet kan ze activiteiten op het gebied van natuur en landschap nog beter verbinden met het sociale domein. Ginette Veensma: “Zet verbindt partijen. Belangrijk, want de kracht van de regio schuilt in de samenwerking tussen verschillende partijen. Ze verenigen belangen en werken samen aan vraagstukken die een leefbare en vitale samenleving ten goede komen. Daarom spannen we ons in om die verbindingen te leggen. Zo zorgen we ervoor dat ook de sociale component duurzaam wordt verankerd.”

‘Bedrijven en organisaties zijn waardevol’

Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud: "De toetreding van Zet tot het bestuur luidt een nieuw begin in van de relatie van het 'bedrijfsleven' met Het Groene Woud. Zet is perfect in staat om die verbinding te leggen én te verstevigen. Zet is als 'het eerste schaap over de dam'. Deelname van bedrijfsleven en organisaties als Zet is absoluut noodzakelijk om de waarden en de positie van Het Groene Woud te vergroten en te waarborgen als ‘dat prachtige nationale landschap tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg’. Ik verheug me zeer op de inbreng van Zet.”

Volgens Veensma vullen Het Groene Woud en Zet elkaar aan. “Ik vind de samenwerking zeer veelbelovend. Het Groene Woud is één van de streeknetwerken in Brabant en verbindt gemeentes en partijen. Zet is als provinciale uitvoeringsorganisatie bij meerdere streeknetwerken betrokken. We kunnen de kracht van de regio versterken door uitwisseling van kennis en ‘best practices’ tussen streeknetwerken. We maken die niet alleen mogelijk, maar we halen ze ook op en verspreiden ze. Allemaal in het belang van een leefbare en veerkrachtige samenleving. Dankzij de verbinding met Het Groene Woud kunnen we heel gericht en concreet mede invulling geven aan de vragen en behoeftes uit de samenleving.”

Werkplaats Het Groene Woud

Eén van de projecten waarin Zet nu een actieve rol heeft, is Werkplaats Het Groene Woud. Het is dé digitale marktplaats van Het Groene Woud waar vraag en aanbod samen komen. Hier komen matches tot stand tussen initiatiefnemers van projecten en aanbieders van diensten, spullen of ‘handjes’. Op die manier dragen ze gezamenlijk bij aan de versterking van natuur, landschap, leefbaarheid en bedrijvigheid in Het Groene Woud.

 

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud