Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 21-01-2019

Met het jaarthema ‘Van Gogh National Park & Landschap’ besteedt het Landschapsfonds van Het Groene Woud in 2019 extra aandacht aan kleine, duurzame projecten. Daarmee draagt het fonds concreet bij aan de overgang naar Van Gogh National Park, waarin het landschap wordt beschouwd als gastheer en ‘gedeeld eigenaarschap’ één van de pijlers is voor een bloeiende toekomst van het gebied.

Jaarlijks keert Landschapsfonds Het Groene Woud in totaal zo’n € 200.000 uit aan diverse projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Dit bedrag wordt bijeengebracht door bedrijven en organisaties in Het Groene Woud, die partner, Vriend, donateur of dienstenpartner zijn van Het Groene Woud.

Landschap en uitdagingen

Het Groene Woud wordt per september 2020 onderdeel van Van Gogh National Park (nu nog in oprichting). Hier zal in de geest van Vincent van Gogh – die hart had voor het Brabantse landschap en de ‘gewone’ mensen – veel aandacht zijn voor het opbouwen van waardering voor het huidige landschap. Dat heeft vandaag de dag te maken met grote uitdagingen zoals de energie- en landbouwtransitie, klimaatadaptatie en woningbouw.

Kleine landschapsprojecten in de streek

Kleine projecten die al voorsorteren op deze uitdagingen komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Landschapsfonds. Het gaat erom dat deze projecten bedacht, ontwikkeld én uitgevoerd worden door inwoners en organisaties uit de streek. Hier komt het ‘gedeelde eigenaarschap’ om de hoek kijken. Idee erachter is: ‘om kwaliteit te behouden en toe te voegen in een tijd van grote ruimtelijke opgaven moeten bewoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zich samen verantwoordelijk voelen’.

Voorwaarden

Projecten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Landschapsfonds als ze gericht zijn op behoud, herstel en toename van de landschappelijke waarden van Het Groene Woud. Verder moet de indiener Vriend of ambassadeur zijn van Het Groene Woud. Een andere belangrijke voorwaarde: het project moet een link hebben met (de doelen van) Van Gogh National Park. Zo moet een project bijvoorbeeld ‘gedeeld eigenaarschap’ bevorderen of leiden tot een nieuw streekproduct. Dit laatste kan gaan om een voedingsproduct maar ook om ‘beleving’ of arrangementen. (Klik hier voor de overige voorwaarden.)

Overigens kunnen mensen ook met andere ideeën bij het Landschapsfonds aankloppen, bijvoorbeeld als ze er de biodiversiteit mee willen bevorderen, als hun project bijdraagt aan het behoud of herstel van cultuurhistorische waarden of als projecten agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten stimuleren. In de afgelopen jaren zijn dankzij het Landschapsfonds onder meer het Voedselbos De Kleine Aarde van de grond gekomen en Het Groene Woud-bier Brabiek ontwikkeld. Ook droeg het fonds bij aan publicatie van het boek ‘Middeleeuwse grenswallen’ en aan de ontwikkeling van verpakkingen voor fruitsap uit Het Groene Woud.

Meer informatie over Landschapsfonds Het Groene Woud vindt u hier. Of neem contact op met Het Groene Woud via streekhuis@hetgroenewoud.com of 0411-631031.

 

Groene Handdruk besteed aan ontsluiting Oirschots erfgoed via QR-codes
Nieuwsbrief 23 van ARK Natuurontwikkeling over De Geelders en Het Dommeldal
Quickscans uitgevoerd door Brabants Landschap binnen het Erven Plus-project
Succesvol veldlesproject in De Geelders van ARK i.s.m. Het Groene Woud
Helpdesk Bijenlandschap
Word Vriend, win een boek! Winnaars jan-jun 2022
Vrijwilliger in beeld: bestuurslid Twan Tiebosch - “Buiten maken we het verschil!”
Project: Landschapsbiografie van de Dommel
Heb je een plan of projectidee? Landschapsfonds Het Groene Woud kan helpen!
... in Het Groene Woud