Vanuit Best op de riksja door Nationaal Landschap Het Groene Woud

Publicatiedatum: 09-09-2017

"Oh, het wordt hier steeds schitterender!" riep de kranige 85-jarige, toen ze over een pad door De Mortelen reed. Na jaren ging ze er voor het eerst weer echt op uit. Ze zat comfortabel op de voorbank van een splinternieuwe riksja. Naast haar zat een even krasse 83-jarige. Samen genoten ze als kinderen van deze riksjatocht door Nationaal Landschap Het Groene Woud. De bijzonder fiets werd op vrijdag 1 september 2017 officieel in gebruik genomen door locoburgemeester en wethouder John Verheijen van Best.

De aanschaf van de riksja is een initiatief van Stichting Avondje-Uit in Best, die mensen met een beperking de gelegenheid geeft erop uit te gaan met hun mantelzorger, familielid, goede vriend of iemand anders met beperkingen. De fiets werd onlangs bij de Stichting afgeleverd dankzij de gulle giften van Streekfonds Het Groene Woud en de Rabobank, de opbrengst van een zeer succesvolle crowdfundactie (8.175 euro) en bijdragen van diverse donateurs.

Acht routes rondom Best

De robuuste, comfortabele en soepel-wendbare riksja rijdt mensen op mooie tochten door de natuurrijke omgeving van Het Groene Woud. Er zijn vanuit Best acht routes uitgestippeld die maximaal twee uur duren. (Deze routes zijn ook zeer geschikt voor rolstoelen en rollators.) Passagiers kunnen zich met de riksja tevens langs speciale plaatsen laten rijden die hen dierbaar zijn.

Volgens John Peeters, kartrekker van het Bestse riksja-project, zijn de ervaringen uit de testritten van deze zomer geweldig. “We zien mensen echt genieten van deze tochten. Ze kijken hun ogen uit en kunnen op het knusse voorbankje gezellig met elkaar kletsen.” Inmiddels staan er twintig vrijwilligers paraat die graag als ‘chauffeur’ willen dienen. Zij zijn allemaal geïnstrueerd om veilig met riksja en passagiers de weg en de paden op te gaan.

Streekfonds helpt graag

Dat ouderen met een beperking (en hun mantelzorgers) op een ontspannen manier de mooie natuur in hun eigen omgeving kunnen beleven, past bij de visie en doelstellingen van Het Groene Woud en het Streekfonds. Dat het project volledig wordt gerund door vrijwilligers geeft het initiatief extra glans.

Met dit riksja-project is Best deelnemer aan de landelijke actie 'Fietsen Alle Jaren’ van de Fietsersbond met als motto ‘Een leven lang wind door je haar’. Waar Best haar inwoners inmiddels kan trakteren op mooie fietstochten heeft het project alle potentie om ook in andere gemeenten te worden opgezet.

Meedoen aan een riksjatocht in Best? Bel dan de coördinator van Avondje-Uit, telefoon: 0499-395109 of de infobalie van woonzorgcentrum Archipel Kanidas/Nazareth, telefoon: 0499-362601.

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
Position paper Mozaïek Dommelvallei biedt bestuurders en politici handreikingen in gebiedsopgaven
... in Het Groene Woud